Historie

Over TenCate

TenCate kan bogen op meer dan 300 jaar ondernemerschap. De onderneming heeft haar wortels in Almelo (Ten Cate) en Nijverdal (KSW) en die gaan terug tot het eind van de zeventiende eeuw.

Er zijn concrete aanwijzingen dat een of meer leden van het geslacht Ten Cate in 1691 medeondertekenaar waren van een ‘request’ aan de Staten van Overijssel inzake de verhoging van invoerrechten door Engeland. Toen de Staten-Generaal op 11 mei 1703 de invoer van Franse en Spaanse manufacturen verbood, kwamen negen Ten Cate’s ook hier met een bezwaarschrift tegen in het geweer. Dit bezwaarschrift dateert van 1704 en is het eerste officiële document waaruit de textielactiviteiten van TenCate blijken.

Op de heide tussen de Marke Noetsele en het plaatsje Hellendoorn, op de kruising van de weg Zwolle-Almelo en de Regge, bouwde de Engelse machinehandelaar Thomas Ainsworth in 1836 een modelweverij en pakhuizen voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Godfried en Hein Salomonson specialiseerden zich sinds 1816 in de in- en verkoop van uit Engeland afkomstige katoenen garens. Zij kochten in 1851 de failliete boedel van de in 1841 overleden Ainsworth op en vestigden er de eerste mechanisch aangedreven katoenweverij van Nederland. Koning Willem III beloonde dit ondernemerschap op 11 juli 1852 door Godfried Salomonson 'de personeele vergunning' te verlenen tot het voeren van het Koninklijk Wapen voor de stoomweverij. De Koninklijke Stoomweverij of KSW was een feit.Na enkele jaren van voorbereiding en een winstpoolingsovereenkomst, afgesloten in 1952, gingen H. ten Cate Hzn. & Co en de KSW in 1957 verder als Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate nv. De nieuwe onderneming mocht zich bij Koninklijk Besluit (1958) koninklijk blijven noemen. Het was de eerste naoorlogse industriële fusie in Nederland.

Het Twentse textielbedrijf groeide uiteindelijk uit tot een industriële onderneming in technisch textiel.

Na de overname van de onderneming in 2016 door een consortium van investeerders onder leiding van Gilde Buy Out Partners werd goedkeuring gegeven aan de omzetting van TenCate in een besloten vennootschap: Koninklijke Ten Cate B.V. Na 62 jaar genoteerd te zijn geweest aan NYSE Euronext (AMX) werd TenCate op 17 maart 2016 van de beurs gehaald.