Raad van commissarissen

Over TenCate

Samenstelling sinds 25 augustus 2016

Ir. Boudewijn T. Molenaar (1953), voorzitter

 • Jaar van aantreden: 2016
 • Einde huidige termijn: 2020
 • Partner, managing director Gilde Buy Out Partners B.V.
 • Lid raad van commissarissen Novagraaf Nederland B.V.
 • Lid raad van commissarissen Teleplan International N.V.Dr. Jan C.M. Hovers (1943)

 • Jaar van aantreden: 2008
 • Einde huidige termijn: 2020
 • Lid raad van commissarissen Randstad Groep Nederland bv
 • Voormalig chief executive officer Stork NV en OCE NVMr. Erik J. Westerink (1961)

 • Jaar van aantreden: 2016
 • Einde huidige termijn: 2020
 • CEO en managing partner, Parcom Capital Management B.V.
 • Lid raad van commissarissen Bakkersland Group
 • Lid raad van commissarissen Frames Group
 • Voorzitter raad van commissarissen GustoMSC Institute of Finance
 • Lid raad van toezicht Hartstichting


Prof. dr. ir. Fred J.A.M. van Houten (1951)

 • Jaar van aantreden: 2016
 • Einde huidige termijn: 2020
 • Vakgroepvoorzitter Ontwerp, Productie en Management Universiteit Twente
 • Hoogleraar Design Engineering Universiteit Twente
 • Lid raad van commissarissen Apollo Vredestein B.V.
 • Lid Smart Industry Forum
 • Lid Vlaamse en Duitse Academie voor (technische) Wetenschappen

Alle leden van de raad van commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.