Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzame onderneming 

TenCate is in Nederland diep geworteld in de samenleving met een geschiedenis die teruggaat tot vóór 1704. Als zodanig heeft TenCate bewezen een stabiele en duurzame onderneming te zijn, die een belangrijke rol speelt in de lokale samenleving. Ook de buitenlandse vestigingen kennen inmiddels een lange historie en vormen een belangrijk onderdeel van de “local communities” waarvoor zij een betrouwbare werkgever willen zijn.

TenCate ontwikkelt en produceert technisch textielproducten die een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen en hun leefomgeving. Hierbij stellen de individuele TenCate bedrijven zich tot doel de impact op de omgeving op het gebied van milieu, water- en energieverbruik zo gering mogelijk te doen zijn. Daarbij wordt constant getracht afval te reduceren, grondstoffen te hergebruiken en eindproducten te ontwikkelen die in welke vorm dan ook voor hergebruik in aanmerking komen.


Technologische innovaties

De technologische innovaties van TenCate komen tegemoet aan de behoeften van vandaag de dag aan veilige en duurzame oplossingen. “Protecting people” is de belofte van TenCate. Materialen, modules en systemen van TenCate maken het verschil en zijn de dragers om te voldoen aan de sociale, ecologische en economische behoeften en verwachtingen. Het produceren van innovatieve materialen die licht van gewicht zijn, veiliger, meer comfort bieden en/ of inspelen op nieuwe wet-en regelgeving maakt dat TenCate als expert wordt beschouwd op de deelmarkten waarin zij actief is. De innovatieve competenties en flexibiliteit van TenCate worden ingezet om oplossingen te creëren die een positieve bijdrage leveren aan eisen die in markten worden gesteld aan milieuaspecten,  duurzaamheidscriteria en veiligheid.


Communicatie

De individuele TenCate bedrijven zullen trachten zo veel mogelijk transparant te zijn in hun doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid in de impact van hun activiteiten op de samenleving.