Werken bij TenCate

Contact

TenCate als werkgever

Het belangrijkste doel van het HR-beleid van TenCate is de behoeften en doelen van onze organisaties en medewerkers zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en daardoor mede vorm te geven aan de uitvoering van de TenCate-strategie. Wij streven ernaar kennis te delen en te borgen, steeds de juiste medewerker op de juiste plaats te hebben, met de juiste ervaring en ontwikkelingshouding, op het juiste tijdstip en met een juiste beloning.

Onze medewerkers maken het verschil en bepalen of wij onze ambities kunnen verwezenlijken. Door te blijven investeren in de organisatie aanwezige hoogwaardige kennis willen we onze positie in de wereldmarkt verder versterken. Onze medewerkers zijn vakmensen op hun eigen gebied met een resultaat- en oplossingsgerichte ondernemingszin die bereid zijn de uitdaging daadwerkelijk aan te gaan. Zij streven naar succes van hun eigen groep, in het belang van TenCate als een wereldwijd opererende onderneming. Daarvoor krijgen onze medewerkers de gelegenheid zich individueel en beroepsmatig te ontwikkelen en te ontplooien in een (inter)nationale werkomgeving. Wij bieden hen aantrekkelijke en uitdagende taken en verantwoordelijkheden in een veilige werkomgeving met ruimte voor initiatief en creativiteit.

Ultimo 2016 telde TenCate 3.550 medewerkers, van wie 779 in Nederland.


Vacatures (per divisie) 

Kernwaarden voor onze onderneming zijn: ondernemerschap, innovatie vermogen en resultaatgerichtheid. Om dit te bereiken, zijn wij op zoek naar professionele, open en wendbare collega’s met een internationale orientatie en talent om uit te blinken in multidisciplinaire teams.

Koninklijke TenCate bestaat uit zes divisies of marktgroepen, die redelijk autonoom opereren en gegroepeerd zijn per kernactiviteit. Als je zoekt naar een functie binnen een bepaald werkveld/discipline (bijvoorbeeld de functie van controller) kun je daarvoor vacatures tegenkomen bij verschillende bedrijfsonderdelen. Het gaat erom welk bedrijfsonderdeel (product-markt-technologie) jou het meeste aanspreekt. Wat niet verschilt, is de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden. Die zijn bij alle bedrijfsonderdelen gelijk.