Fonksiyonlar

Ayırma Fonksiyonu

Amaç 
Ayırmanın en önemli işlevi, trafik gibi mekanik bir basınç altında iki farklı danecikli malzemenin karışmasını engellemektir. Dolayısıyla dolgu tabakasının özellikleri korunmuş olur.

Uygulama 
Ayırma geotekstili:

 • iki farklı danecikli malzemeyi ayırır   

Ayırma sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları  

 • Dolgu malzemesinden tasarruf
 • Dolgu tabakası kalınlığından tasarruf
 • Sahada bulunan mevcut malzemeleri kullanma imkanı 
 • Kolay ve hızlı uygulama

Koruma Fonksiyonu

Amaç
Korumanın en önemli işlevi geomembranın delinmesini engellemektir. 

Uygulama
Geomembran ve toprak ya da koruyucu tabaka arasına yerleştirilen, geotekstil

 • Gerilmeleri alır
 • Geomembranı delinmekten korur 

Koruma sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları

 • Dolgu malzemelerin tasarrufu 
 • Sahada bulunan mevcut malzemeleri kullanma imkanı
 • Kolay ve hızlı uygulama  

Filtreleme Fonksiyonu

Amaç  
Filtrelemenin en önemli işlevi iç akışlar ile toprağın homojenitesinin bozulmasını engellemektir.

Uygulama
Geotekstil filtrenin iki faydası vardır: 

 • Tanecikli otomatik bir filtrenin oluşmasına izin veren toprak iskeletini tutar  
 • Suyun geçişine izin verir 

Filtreleme sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları 

•  tanecikli malzemeden tasarruf  
•  filtrelemek için kullanılan toprak malzemeden tasarruf  
•  kolay uygulama ve düşük maliyet
•  geotekstilin yırtılması durumunda bile filtreleme yapısının sürekliliği (tabakaların dikilebilme olasılığı)

Çatlak Önleme Fonksiyonu

Amaç
Trafik, termik ve hidrolik değişikliklerin sebep olduğu yorulmanın çatlamanın önde gelen nedenleri olduğu düşünülürse, çatlak önlemenin en önemli işlevi taşıt yolunun ömrünü uzatmaktır.

Uygulama
Üst yapıya dahil edilen bitüm kaplı geotekstil:

 • Çatlak oluşumunu yavaşlatır
 • Yüzey suyu infiltrasyonunu engelleyerek yolun sızdırmazlığını muhafaza eder
 • Aşınma tabakası ile binder arasında oluşacak çekme gerilmesini alır.
   

Güçlendirme Fonksiyonu

Amaç
Güçlendirme Fonksiyonunun en önemli işlevi yapıların stabilitesini arttırmaktır. 

Uygulama
Toprak-geosentetik kombinasyonu, toprağın tek başına kaldıramayacağı yükleri taşıyabilen dayanıklı ve esnek kompozit bir malzeme oluşturur.

Güçlendirme sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları

 • Kazıdan çıkan malzemelerin kullanımına izin vererek dolgu malzemesinden tasarruf sağlar.
 • Özellikle sıkıştırılabilir toprak ve eğimli araziye uygun olan esnek yapıların inşası.
 • Uygulama kolaylığı ve düşük maliyet
 • Metal yapıların korozyonu riskinin olmaması
 • Donatılı Toprak İstinat Yapıları için modüler blok, mimari kaplamalar ve bitkilendirme gibi çeşitli estetik dış görünüm seçenekleri mevcuttur.
   

Drenaj Fonksiyonu

Amaç
Drenajın en önemli işlevi su veya diğer sıvıları yapılardan uzaklaştırılmasıdır.

Uygulama
Büyük gözenekli, drenaj geosentetikleri:

 • Yapısı boyunca yüksek debileri deşarj eder.
 • Toprağın suyunu boşaltır

Drenaj sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları

 • Uygulanması zor olan tanecikli drenaj çakılından tasarruf
 • Yapının üzerinin kaplanmasında tasarruf
 • Kolaylık ve düşük maliyetli uygulama 
 • Şevin deformasyonu durumunda bile drenajın sürekliliği

Yalıtım Fonksiyonu

Amaç
Yalıtımın işlevi su ve kirlenmiş maddelerin toprağa karışmasını engellemektir.

Uygulama
Çok düşük geçirgenliği ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnci sayesinde, yalıtım fonksiyonu: 

 • Yapının yalıtımını sağlar

Yalıtım sınıfı geotekstil kullanmanın avantajları

 • Malzemenin güçlü sızdırmazlığı
 • Malzemenin kalınlığı ve ekonomikliği
 • Uygulama Kolaylığı
 • Döşemeden önce ve sonra yalıtımın kontrolü
Material photo - TenCate TopTex™