Demiryolu inşaatı

graphic railways en 650

Alt temel stabilizasyonu

TenCate geosentetikleri, yükü homojen dağıtarak, zeminin taşıma kapasitesini arttırarak ve zayıf ya da çürük alt temellere takviye sağlayarak, inşaatın zayıf alt temeller üzerine yapılmasını mümkün kılar. Güçlendirme, ayırma ve filtreleme tabakaları olarak TenCate geosentetiklerinin kullanımı geotekstillerin "klasik" uygulaması için basit, hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sunar.

Kullanılan ürünler:

Ayırma

Güçlendirme

İstinat yapıları

İstimlak edilecek arazinin azaltılması, dolgu malzemesi ve nakliyenin en aza indirilmesi veya ses bariyeri gibi yapıların yapılabilmesi için ulaştırma yapıları genellikle istinat duvarlarına ya da dik şevlere ihtiyaç duyar. TenCate geosentetikleri, istinat duvarları ve dik şevler gibi güçlendirilmiş zemin yapılarının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılırlar. TenCate Geosentetikleri, kesme kuvvetine dayanım göstererek zeminlerin gerilme dirençlerini arttırır. Bu, duvarların, şevlerin ve dolguların az bir maliyetle etkin ve hızlı bir şekilde inşat edilmesini sağlar. Donatılı zemin yapıları ile ilgili daha fazla detaylı bilgi için, İstinat Yapıları bölümüne bakınız. 

Erozyon kontrolü

Hızlı ve kalıcı bir bitkilendirmeyi sağlamak amacıyla, şevlerin yüzeylerinin erozyondan korunmaları gerekmektedir. TenCate erozyon kontrol matları sadece şevleri etkili bir şekilde erozyondan korumakla kalmaz, aynı zamanda suyu depolayarak ve rüzgar ve yağışın sebep olabileceği saldırılara karşı koruma sağlayarak büyüme aşamasında bitkilenmeyi de destekler.

Kullanılan ürünler:

Erozyon kontrolü

Material photo - TenCate TopTex™