Atık Sahaları

graphic landfill en 650

Atık Saha kaplamaları

Atık Saha kaplaması sistemlerinde, sentetik geomembran mekanik hasarlara karşı TenCate Polyfelt P ile kolaylıkla korunabilir. Şevler boyunca, ek gereksinimler de dikkate alınmalıdır: çekme kuvvetlerinin membrana iletilmesini önlemek için TenCate Polyfelt Rock güçlendirme geosentetikleri kullanılır. Sızıntı ve yağış suyu drenaj geokompozitleri ile tahliye edilir. Son olarak, erozyon koruma matları şev yüzeyinde hızlı ve etkili bir bitkilendirme sağlar.

Kullanılan ürünler:

Koruma

Güçlendirme

Drenaj

Erozyon Kontrolü

Taban kaplama sistemleri

Atık sahası tabanı yalıtım sistemlerinde, kullanılan geomembranın mekanik darbelere karşı korunması gerekir. Bu işlem için TenCate Polyfelt P rahatlıkla kullanılabilir.  

Ayrıca, tıkanma ile sonuçlanan ince malzemenin drenaj tabakasına penetrasyonu önlenmelidir. TenCate Polyfelt TS filtre geotekstilleri bu işlevi uzun süreli olarak yerine getirir. 

Şevler boyunca, ek gereksinimler de dikkate alınmalıdır: çekme kuvvetlerinin membrana iletilmesini önlemek için TenCate Polyfelt Rock takviye geosentetikleri kullanılır. Drenaj geokompozitler kullanılarak membranın altında oluşabilecek herhangi bir basıncı önlemek için sızıntı suyu boşaltılabilir.

Kullanılan ürünler:

Koruma

Güçlendirme

Drenaj

Filtreleme

Material photo - TenCate TopTex™