Hidrolik yapılar

graphic hydraulics en 650

Taşkın koruma bentleri

Geosentetikler, özel drenaj ve filtreleme özellikleri sayesinde taşkın koruma bentlerinin dayanıklılığını arttırırlar. Koruyucu kaya dolgu altında geotekstille kaplı drenaj malzemesi ve özel filtreleme matları, erozyonu ve buna bağlı olarak bendin çatlamasını önler. Geotekstil ile güçlendirilmiş toprak yapıları sahada bulunan düşük kaliteli dolgu malzemesinin kullanımına olanak sağlayarak, güvenilir ve düşük maliyetli etkin bir inşaat yöntemi sunar. TenCate erozyon koruma matları yüzey erozyonunu engelleyerek yüksek şev stabilisine katkıda bulunur.

Kullanılan ürünler:

Filtreleme

Güçlendirme

Erozyon Kontrolü

Kıyı ve nehir koruması

Geotekstiller taş kaplamalarının altında filtre örtüsü olarak kullanılırlar. Bunların amacı dalga ve akıntıların enerjisinden kaynaklanan erozyonu engellemek ve hidrolik basınç oluşturmadan su kütlesi ve zemin arasında serbest iki yönlü bir akışa izin vermektir. Geotekstiller kısmen ya da tamamen pahalı taş filtre tabakalarının yerini tutar. TenCate geosentetikleri ince veya kaba daneli topraklar için optimize edilmiş filtreleme davranışının yanı sıra darbelere karşı yüksek direnç sağlar.  

Geotube® konteynırları, deniz ve hidrolik mühendislik yapılarında geleneksel olarak kullanılan kaya dolguları ikame etmek amacıyla kullanılabilen geotekstilden mamül dev tüplerdir.

Kullanılan ürünler:

Filtreleme

Güçlendirme

Kanallar ve rezervuarlar  

Kanal ve rezervuar inşaatında su geçirimsiz geosentetiklerin kullanımı oldukça yaygındır. Sentetik geomembranların etkili ve uzun süreli koruma sağlanması, yüksek kaliteli bir geotekstil olan TenCate Polyfelt P kullanılarak sağlanabilir. Buna ek olarak, sızıntı ve süzülen yüzey sularını yalıtım membranının altından boşaltmak için genellikle drenaj geokompozitler kullanılır.

Kullanılan ürünler:

Koruma

Güçlendirme

Drenaj

Material photo - TenCate TopTex™