Zayıf zemin üzerindeki dolgular

graphic embankments en

Karstik boşluklar üzerindeki dolgular

Araçlar için bir tehlike oluşturabilecek ani oturmaları en aza indirmek için yüksek mukavemetli TenCate Geosentetikleri kullanılabilir. Bu sayede yeraltının beklenmedik bir şekilde hasar görmesi halinde, onarım önlemleri alınana kadar geosentetik, yol veya demiryolu yapısını birarada tutan bir membran görevi görür.

Kritik deformasyon kısıtlamaları söz konusu olduğu bir durumda ya da etütün gerekli olduğu uygulamalarda, donatılı yapıyı izlemek amacıyla TenCate GeoDetect kullanılabilir. TenCate GeoDetect topraktaki yer değişimlerinin ölçme ve izlemenin yanı sıra önceden belirlenmiş bir değerde yer değiştirme oluşur oluşmaz bir uyarı sinyaliyle kullanıcılara bilgi sinyali verir.

Kullanılan ürünler:

Güçlendirme

İzleme

  • TenCate GeoDetect®

Kazıklı temel

Kazıklar zayıf zeminler üzerindeki dolguların stabilitelerini arttırmak için çok sık kullanılan bir yöntemdir. Geosentetik donatılı temel tabakaları, dolgudan gelen yüklerin kazıklara aktarılmasına yardımcı olarak gerekli kazık sayısının ve dolayısıyla maliyetlerin azalmasını sağlar.

Kritik deformasyon kısıtlamalarının söz konusu olduğu bir durumda ya da etütün gerekli olduğu uygulamalarda, donatılı yapıyı izlemek amacıyla TenCate GeoDetect kullanılabilir. TenCate GeoDetect topraktaki yer değişimlerinin ölçme ve izlemenin yanı sıra önceden belirlenmiş bir değerde yer değiştirme oluşur oluşmaz bir uyarı sinyaliyle kullanıcılara bilgi sinyali verir.

Kullanılan ürünler:

Güçlendirme

İzleme

  • TenCate GeoDetect®

Zayıf alt temel üzerinde dolgular 

Zayıf zeminlerin üzerine yapılacak olan dolgularda oluşabilecek kısa ve uzun vadeli stabilite problemini aşmak ve farklı oturumları sınırlandırmak amacıyla yüksek mukavemetli TenCate Geosentetikleri kullanılabilir. Geosentetik, dolgu yapılmadan önce, doğrudan yumuşak zeminin üzerine serilir. TenCate Geosentetikleri çalışma platformunun inşaatını kolaylaştırır, yüksek dolguların ve daha dik şevinin inşaatına olanak sağlar.

Kullanılan ürünler:

Güçlendirme

Ayırma

Material photo - TenCate TopTex™