Van koninklijk allure

Innovatief ondernemerschap bekroond

TenCate is de oudste nog bestaande onderneming in Nederland die het predikaat Koninklijk mag voeren. Bij koninklijk besluit d.d. 11 juli 1852 verleende Koning Willem III Godfried Salomonson 'de personeele vergunning' tot het voeren van het Koninklijk Wapen voor de door hem en zijn broer Hein op te richten stoomweverij in Nijverdal. Daarmee was de Koninklijke Stoomweverij (KSW) een feit. 
 
Godfried en Hein Salomonson, zonen van een Amsterdamse linnenkoopman, woonden sinds 1815 in Almelo. De gebroeders specialiseerden zich sinds 1816 in de in- en verkoop van uit Engeland afkomstige katoenen garens. Zij kochten in 1851 het bedrijf in Nijverdal op dat onder Thomas Ainsworth helaas geen lang leven bleek beschoren. 
 
RS8394_oorkonde koninklijk-Web.jpg
TenCate is de oudste nog bestaande onderneming in Nederland die het predikaat Koninklijk mag voeren
 
De Salomonsons besloten de gebouwen te slopen en de eerste mechanisch aangedreven katoenweverij van Nederland te bouwen. Voor de productie van cambrics (effen katoenen weefsels) installeerden zij 456 weefgetouwen. Voor die tijd was dat een opmerkelijke investering, vond ook Koning Willem III. De vorst wist dit innovatief ondernemerschap en vernieuwingszin bijzonder te waarderen. Op 11 juli 1852 verleende hij Godfried 'de personeele vergunning' tot het voeren van het Koninklijk Wapen voor de op te richten stoomweverij. Een maand later ging op 360 weefgetouwen de productie van start.
 
In 1872 ging de weverij over in een naamloze vennootschap. Op 9 december dat jaar werd het predikaat verlengd en ontstond Koninklijke Stoomweverij NV. Na de fusie in 1957 van de KSW met textielonderneming H. ten Cate Hzn. & Cie in Almelo werd het koninklijk predikaat verlengd.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)