Zomer 2013

Samenwerking in aerospace

Aerospace Strategiegroep Frankrijk en AgentschapNL zijn een samenwerking aangegaan om de positie van de Nederlandse luchtvaartindustrie op de Franse markt te vergroten. De partijen willen dit bereiken door promotie en kennisuitwisseling op het gebied van composieten en motoren. De samenwerking is opgezet in het kader van het programma Partners for International Business. TenCate Advanced Composites is een van de partners.


2 composites A350 fuselage 


Productie en assemblage bij Airbus, dat haar hoofdkantoor in Frankrijk heeft (foto Airbus) 


TenCate Advanced Composites is als partner betrokken bij de Aerospace Strategiegroep Frankrijk. Deze bestaat verder uit Airborne Composites,  Dutch Thermoplastic Components DTC, Fokker Technologies Holding, KVE Composites Group en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium NLR. Elk van deze Nederlandse bedrijven en kennisinstituten brengt zijn eigen specialisme in op het gebied van composieten en / of motoren voor de luchtvaartindustrie. Doel van de samenwerking is het vergroten van de positie en de omzet van de Nederlandse luchtvaartindustrie op de Franse markt. Dit wil men bereiken door promotie en kennisuitwisseling op het gebied van hightechcomposieten en motoren. 


2 composites A350 wing 


Assembage van een vleugel (foto Airbus) 


Frankrijk is een belangrijk land voor aerospace, licht Frank Meurs (groepsdirecteur TenCate Advanced Composites EMEA) toe. Het hoofdkantoor van Airbus is gevestigd in het Zuid-Franse Toulouse. Belangrijke andere OEM’s en tier 1-spelers als Dassault en Safran zijn in dit land gevestigd. ‘Door ons als Nederlands composietenkenniscluster gezamenlijk te presenteren, verhoog je de zichtbaarheid van de unieke technologie die wij in Nederland hebben.'


Door een gezamenlijk optreden verhoogt TenCate volgens Frank Meurs de kans om op hoog niveau deel te nemen aan innovatieprojecten. ‘Door onderdeel te zijn van deze strategiegroep ben je aanwezig bij evenementen waar je contacten op goed niveau kan leggen. Redelijk wat vertegenwoordigers van voornoemde bedrijven hebben bijvoorbeeld de recente workshop annex matchmaking event bezocht in de residentie van de ambassadeur in Parijs. Ik verwacht dus een verbreding van ons netwerk en samenwerking in ontwikkeling. Daarnaast leggen we meer politiek gewicht in de schaal. Dit is in aerospace niet onbelangrijk.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)