Zomer 2013

Partners in milieuprojecten

TenCate Geosynthetics heeft een strategische samenwerking met WaterSolve LLC in Caledonia (Michigan, VS) bij milieu- en waterbouwkundige projecten. Voor ontwatering en kustbescherming brengt deze marktgroep de TenCate Geotube® technologie in. De bijdrage van WaterSolve bestaat uit chemiekennis, apparatuur, chemische installaties en operationele ondersteuning. Klant en milieu profiteren van deze krachtenbundeling.

 

 

WaterSolve LLC  biedt klantspecifieke methoden en diensten voor milieusanering. De staf, bestaande uit ingenieurs en technici, begeleidt de klant van projectconcept tot -realisatie. Aan dit full service-concept dankt het bedrijf zijn reputatie van leider in de VS in ontwateringsprojecten. In 2005 ging TenCate Geosynthetics met het bedrijf een distributieovereenkomst aan voor de TenCate Geotube® portfolio. Werkterrein vormden de gemeenten en lichte industrie in North Central Amerika. ‘WaterSolve is expert in toepassing van  chemische behandeling van sedimenten voor ontwatering’, vertelt Mark Gunzenhauser (directeur verkoop van de businessunit Water & Environment). ‘Dat is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle werking van een TenCate Geotube® container.’ 

2 watersolve lijmfabriek 1


Schoonmaak van een waterbassin bij een lijmfabriek in Illinois  (USA)


‘Onze samenwerking is gestoeld op de synergie tussen onze producten en diensten in ontwateringstechnologie, onze kernactiviteit, en de producten van TenCate’, stelt Gregg Lebster (directeur WaterSolve). ‘Daarmee bieden we een kant-en-klare oplossing voor de ontwatering van slib. Zonder deze strategische samenwerking zouden onze klanten afzonderlijke bedrijven moeten benaderen voor alle verschillende ingrediënten voor een ontwateringsproject. Denk daarbij aan de leverancier van chemicaliën, de containerproducent en de aannemer. Samen met TenCate kunnen we al deze functies verticaal geïntegreerd vervullen.’

2 watersolve marine 1


Schoonmaakproject bij een vestiging van de marine (Seaplane Lagoon) in California


Met TenCate Geotube® technologie is inmiddels een groot aantal projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn de schoonmaak van een waterbassin bij een lijmfabriek in Illinois en een vestiging van de marine in California. TenCate Geotube® maakte er het verschil. ‘Het betekent een verlaging van de kosten voor ontwatering’, aldus Gregg Lebster. 'Voor fabrikanten is het plezierig als ze zien dat een eenvoudig TenCate Geotube® -systeem de kosten van het upgraden van hun waterzuiveringsinstallatie helpt besparen. Het kan ook de toeslagen voor het storten van reststoffen in het gemeentelijk afvalwatersystemen helpen verlagen. Daarnaast vergen andere methoden van ontwatering veel meer energie, arbeid en onderhoud. Het product is zo eenvoudig te gebruiken dat het ook een verschil maakt voor aannemers en opdrachtgevers.’ 


Mark Gunzenhauser (directeur sales van Water & Environment) is minstens zo positief over de samenwerking. ‘Gregg Lebster en zijn team bij WaterSolve bieden een unieke "cafetaria-style" van mogelijke vormen van toegevoegde waarde voor de klanten.’ Daarmee bedoelt hij dat de klant voor zijn project kan kiezen uit een breed assortiment van diensten. ‘WaterSolve kan elk onderdeel apart aanbieden of in combinaties: polymeren en flocculanten om de consolidatie van slibdeeltjes en het vrijkomen van water te verbeteren, de apparatuur die nodig is om de chemische stoffen in het slib te brengen, het technische ontwerp voor de ontwateringscel en de volledige implementatie en het beheer van onze TenCate Geotube ® containers bij ontwateringsprojecten.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)