Zomer 2013

Op de bres voor geosynthetics

De rampzalige gevolgen van superstorm Sandy in de herfst van 2012 waren voor de Amerikaanse regering aanleiding aanzienlijk te investeren in de bescherming van de kwetsbare oostkust. Een van de opties die men overweegt, is toepassing van TenCate Geotube® technologie. De vestiging van TenCate in Washington D.C. coördineert de inspanningen om leden van het Congres hierover te informeren. 


Het Amerikaanse Congres heeft eerder dit jaar federale fondsen toegewezen voor versterking door staats-  en lokale overheden van hun kustverdediging. TenCate is leden van het Congres en hun medewerkers gaan informeren over TenCate Geotube® technologie en de positieve kosten-batenverhouding voor hun district. Het Office of Public & Government Relations (P&GR) van TenCate in Washington D.C. coördineert deze inspanningen. In de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn de vertegenwoordigingen bezocht van veertien districten en gebieden die door Sandy zijn getroffen. Elk bezoek biedt TenCate de mogelijkheid haar boodschap op beleidsbepalende personen over te brengen: TenCate Geotube® containers zijn een betrouwbaar, milieuvriendelijk en kosteneffectief alternatief voor traditionele oplossingen. ‘Alle Congresleden en stafmedewerkers die we spraken, waren geïnteresseerd in het succes van de TenCate Geotube® technologie in de getroffen gebieden’, vertelt Mark Gunzenhauser (directeur verkoop Water & Environment). 


2 geosynthetics staten island groep

Ontmoeting met lokale functionarissen en andere betrokkenen op Staten Island


Als onderdeel van deze campagne kregen vertegenwoordigers van TenCate Geosynthetics een uitnodiging voor een ontmoeting met lokale functionarissen. Die bijeenkomst vond plaats op Staten Island (NY); de organisatie was in handen van congreslid Michael Grimm. Centraal thema: de erosie waar de bevolking van Staten Island al decennia lang mee wordt geconfronteerd en de kwetsbaarheid van de kust. Volgens Michael Grimm moeten nieuwe maatregelen, zoals TenCate Geotube®, worden onderzocht om toekomstige schade zo veel mogelijk te beperken. Een zeewering voor de gehele kustlijn van Staten Island is te duur en daarom geen haalbare oplossing. ‘Het is de hoogste tijd.’  


2 geosynthetics staten island trio

Ontmoeting op Staten Island; rechts congreslid Michael Grimm


Henk Guitjens heeft de gevolgen van Sandy aan den lijve ondervonden. Hij is lid van het uitvoerend comité van de board of directors van de Netherlands-America Foundation alsmede de Committee Chair van het Peter Stuyvesant Ball en woont op Long Island (Amityville, New York) aan de Great South Bay.  Op 29 oktober 2012 stond het zoute water tot anderhalve meter hoogte in zijn huis. Erosie is hier naar zijn zeggen ‘een enorm probleem’. Ook Henk Guitjens ziet dat er een omslag in het denken plaatsvindt. ‘Bewoners die schade hebben ondervonden, oefenen druk uit op hun lokale congresleden. Je leest in artikelen dat we op nieuwe technieken moeten overschakelen. In New Jersey is bewezen dat TenCate Geotube® werkt. De bescherming met TenCate Geotube® is uniek en milieuvriendelijk. Nederland heeft in dit opzicht een goede naam.’ 


2 geosynthetics staten island strand november 2012 


Met TenCate Geotube® containers als duinkernen bleef de schade aan bepaalde delen van de oostkust van de VS beperkt (foto november 2012) 


Volgens Rob de Vos, consul-generaal van Nederland in de Verenigde Staten van Amerika, heeft TenCate met TenCate Geotube® ‘een prachtig product, dat zijn waarde in de praktijk - ook in de VS - al duidelijk heeft bewezen. Na het werk in New Orleans vanwege de storm Kathryna  en in de regio New York / New Jersey is er in de VS veel belangstelling voor Nederlandse oplossingen. De ambassade in Washington en het consulaat-generaal in New York werken als makelaars samen om Nederlandse partijen die producten / oplossingen en diensten aanbieden in contact te brengen met relevante Amerikaanse partijen’. De Nederlandse positie is volgens hem uniek: ‘Er is geen enkel ander land waarvoor op het gebied van watertechnologie, kustverdediging et cetera zo veel belangstelling bestaat’. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)