Zomer 2013

Geogrids voor infrastructuur

Met geosynthetics van TenCate zijn de afgelopen jaren in de Verenigde Staten van Amerika onder meer sportvelden aangelegd, landschapsprojecten gerealiseerd en wegen hersteld. In een aantal gevallen werd TenCate Miragrid®toegepast: geogrids in diverse soorten en sterktes voor wapening van aarden constructies.


Twee van de talloze voorbeelden betreffen een sportaccommodatie in Lynchburg en herstel van de beschadiging aan Highway 109 nabij St. Louis, beide in de Verenigde Staten van Amerika.


2 geosynthetics randolph situatie voor

De situatie in Lynchburg bij het begin van de werkzaamheden 


Het Randolph College in Lynchburg (Virginia, USA) beschikt sinds kort over een nieuwe atletiekbaan annex sportveld. 

Vanwege de locatie moest het civieltechnisch bedrijf Circeo Geotechnical Engineering besluiten tot de bouw van keerwanden. De sportaccommodatie ligt namelijk in een sterk heuvelachtig gebied. 

 

2 geosynthetics randolph tribune 


In een van de keermuren wilde men bovendien de tribunes plaatsen. De keus viel daarom op TenCate Miragrid®. De constructie begon met een ruim acht meter hoge wand en eindigde met een tien meter hoge, gelaagde wand. Door de gelaagdheid waren de tribunes en de persruimte goed in deze wand inpasbaar. 


2 geosynthetics randolph situatie gereed 


Het resultaat is een professionele sportaccommodatie met esthetisch verantwoorde en betrouwbare keerwanden, die plaats bieden aan toeschouwers en verslaggevers.


2 geosynthetics road reinforcement voor 


Highway 109 nabij St. Louis na de aardverschuiving 


Highway 109 in de heuvelachtige buitenwijken van St. Louis (Missouri, VS) is een drukbereden tweebaansweg waarin zich in maart 2011een aardverschuiving voordeed. Het Missouri Department of Transportation (MODOT) moest zo snel en economisch verantwoord zorgen voor herstel. Dus koos men voor versterking van de bergwand met parallel geplaatste stroken TenCate Miragrid® en non-woven TenCate Mirafi® voor drainage. 


2 geosynthetics road reinforcement na


De nieuwe situatie


Door deze materiaalkeuze kon de aannemer het project sneller dan conform de planning voltooien. Twee jaar na oplevering voldoet de oplossing volledig aan de verwachtingen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)