Zomer 2013

Geosynthetics, een wereldproduct

Materialen en systeemoplossingen van TenCate Geosynthetics worden wereldwijd toegepast in de weg- en waterbouw, bij milieuprojecten, in de agribusiness, recreatie en industriële markten. Het zijn veelzijdige materialen met een bescheiden CO2-voetafdruk en een groot marktpotentieel. Vaak maken ze deel uit van een systeem. Waar mogelijk zoekt TenCate daarom de samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in de keten of gaat ze allianties aan. 


2 geosynthetics intro 1 deltawerken

Hoe het begon: geosynthetics voor het fundament van de Deltawerken 


Op basis van de toepassingsgebieden onderscheidt de marktgroep drie businessunits: 

- Civil Works / Infrastructuur (aanleg van wegen, spoorwegen, hellingen, tunnels, stortplaatsen, windturbineparken et cetera)

- Water & Environment (ontwatering en opslag slib, waterbouwkundige constructies, dijkmonitoring) 

- Industrial Fabrics (voor de champignonindustrie, veeteelt, landbouw en de recreatiemarkt).

In Civil Works realiseert TenCate Geosynthetics 80% van haar omzet. Ruim de helft van de totale omzet van deze marktgroep is overheidgerelateerd.

 2 geosynthetics intro 2 zhuhai

Productie van TenCate Geotube® in de vestiging in Zhuhai (China)


Voor zowel de watermanagement & milieu- als de infrastructuurmarkt volgt TenCate Geosynthetics waar dat mogelijk is een systeembenadering. Hierbij zoekt deze marktgroep steeds meer de samenwerking met installateurs en andere gespecialiseerde bedrijven in de keten. Dat zijn bijvoorbeeld consultants, ingenieursbureaus, polymeertechnologen, bagger- en constructiebedrijven. Het doel is tweeledig: het belang van systeemoplossingen beter onder de aandacht brengen en oplossingen ontwikkelen die kosteneffectief zijn en het milieu ontzien. Het aantal strategische partners groeit. Het aangaan van allianties is onderdeel van de strategie van TenCate inzake end-usermarketing.  


2 geosynthetics wereldproduct mirafi rsi 


TenCate Mirafi® RSi is een dubbellaags materiaal dat de vijf belangrijkste functionaliteiten in de wegenbouw integreert: separatie, versterking, opslag , filtratie en drainage. De kosten voor de eindgebruiker vallen hierdoor lager uit. Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk gespaard.  


De waardepropositie van TenCate Geosynthetics ligt in de technologische en productkennis, de ervaring met toepassingen, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid van de oplossingen, het internationaal netwerk van bedrijven en de staat van dienst als projectpartner. TenCate Geosynthetics ontwikkelt al meer dan zestig jaar milieuvriendelijke materialen voor de oplossing van civiel-technische problemen. Dat heeft een schat aan deskundigheid en ervaring opgeleverd. Die vertalen zich onder meer in de technische adviesfunctie bij de verwerking van producten door de klant bij projecten. Met die expertise helpt TenCate Geosynthetics problemen van haar klanten op te lossen. TenCate onderscheidt zich hierin van andere producenten. ‘Geosynthetics helpen projecten realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn.’


2 geosynthetics wereldproduct wind park


De hoogste windturbine van Nederland (198,5 m) is onlangs geïnstalleerd op een bouwplatform met TenCate Polyfelt® Geolon


Markt en overheid stellen bij projecten in de weg- en waterbouw steeds meer eisen aan aspecten van duurzaamheid van de toegepaste techniek en materialen. Geosynthetics zijn vanwege hun positieve milieuaspecten dan in het voordeel. Deze duurzame oplossingen leveren een aantoonbaar lagere CO2-voetafdruk in vergelijking met traditionele bouwmaterialen als beton en stortstenen. Geosynthetics kunnen doorgaans goed tot volledig worden gerecycled.  


2 geosynthetics nijverdal


In het productiebedrijf in Nijverdal


TenCate Geosynthetics produceert geosynthetische materialen in Atlanta (Georgia, VS), Linz (Oostenrijk), Bezons (Frankrijk), Nijverdal (Nederland), Kuala Lumpur (Maleisië) en Zhuhai (China). Daarnaast beschikt de marktgroep wereldwijd over 67 kantoren met 150 medewerkers voor verkoop en technische ondersteuning. Dat maakt het mogelijk snel in te spelen op vragen uit lokale markten. TenCate Geosynthetics heeft het grootste distributienetwerk voor geosynthetics ter wereld. 


2 geosynthetics wereldproduct pipeline


Bescherming van pijpleidingen of buizen door toepassing van geosynthetics

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)