Winter 2013

Veilige en veerkrachtige kusten met geosynthetics

Nederland heeft een naam hoog te houden als het gaat om het beschermen van mensen en steden tegen woedend water. De kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven als TenCate Geosynthetics kunnen de basis vormen voor oplossingen in kuststreken en -steden elders in de wereld. Dat was de inzet van een tweedaagse conferentie over watermanagement in New York.

Op maandag 9 en dinsdag 10 september vond in New York City’s Battery Park de tweede editie plaats van het H2O9 Water Forum. Thema van deze Amerikaans-Nederlandse conferentie: ‘Water Challenges for Coastal Cities, from the Dutch Delta to New York City’. Centraal stond de vraag hoe kuststeden kunnen worden beschermd tegen orkanen en overstromingen. De orkaan Sandy van oktober 2012 ligt bij menigeen nog vers in het geheugen. De klimaatverandering vergroot de bedreiging van storm en water voor kuststeden. Een belangwekkend thema dus, waarvoor zich veel belangstellenden en betrokkenen meldden. Onder hen waren vertegenwoordigers van de Nederlandse bedrijven TenCate, Arcadis en Fugro.

4 geosynthetics schultz sprekend congres

Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu)

Eeuwen geleden al is Nederland de strijd tegen het water aangegaan. Met succes. De kennis en ervaring in Nederland inzake watermanagement genieten internationaal hoog aanzien. In New York dienden ze als lering en inspiratie voor mogelijke oplossingen.
Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu) hield bij de opening een pleidooi voor een structurele, internationale aanpak van de waterproblematiek. ‘Het is onze morele plicht onze kennis in te zetten om andere landen te helpen’, aldus de bewindsvrouw. ‘Water verbindt ons. Aan beide zijden van de oceaan staan we voor dezelfde uitdaging: onze kustgebieden wapenen tegen een onzekere toekomst. Als bedrijfsleven, wetenschap en overheden samenwerken, komen we tot innovatieve oplossingen.’

4 geosynthetics schultz sean
Minister Schultz van Haegen en haar Amerikaanse evenknie Sean Donovan


4 geosynthetics plumb beach dyke
TenCate Geotube® technologie bij Plumb Beach (Brooklyn)

Bij elke gelegenheid die zich voordoet, brengt TenCate Geosynthetics USA de TenCate Geotube® technologie onder de aandacht van een breed en divers publiek. Dat gebeurt op conferenties en vakbeurzen, bij overheden, landschapsarchitecten en ingenieursbureaus als Arcadis, Deltares, Golder en CH2MHill

‘De TenCate Geotube® technologie heeft vorig jaar in de getroffen staten van New York en New Jersey boven verwachting gepresteerd’, stelt Mark Gunzenhauser (directeur verkoop Americas). ‘De gemeenten gingen bezig met de wederopbouw van hun stranden en met het plannen van maatregelen om toekomstige stormen het hoofd te bieden. We wisten dat we onze inspanningen volledig moesten richten op het bewustmaken van de betrokken gemeenten van onze rendabele langetermijnoplossing’
 
Projecten bij New York en New Jersey
Voor dat doel is een speciaal team samengesteld. Het bestaat uit Tara Glover en Dan Trope (Government Relations TenCate USA), de Livingston Group, Ed Trainer (verkoop- en marktmanager North-East), Pete Kaye (agent en voormalig marktmanager van TenCate) en Vicki Ginter. Zij hield destijds toezicht op het merendeel van de succesvolle projecten in de regio New York en New Jersey. De teamleden hebben wekelijks contact, beoordelen toegewezen actieplannen en werken aan nieuwe strategieën om de acceptatie van oplossingen met TenCate Geotube® technologie te vergroten.

4 geosynthetics plumb beach view
Plumb Beach (Brooklyn)

‘Wij zijn ervan overtuigd dat wat we vandaag onder een breed publiek zaaien, de besluitvorming in deze regio’s zal beïnvloeden. De oogst is dat we in de nabije toekomst projecten krijgen toegewezen voor onze technologie.’

4 geosynthetics long island

TenCate Geotube® technologie bij Long Island (New York)

De eerste resultaten zijn er. TenCate Geosynthetics USA is inmiddels bij een paar projecten betrokken. Een ervan is met TenCate Geotube® technologie als kern van een duinenrij langs een deel van de kust van Long Island (New York). De duinen beschermen een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit project is onlangs afgerond. De Dienst voor Milieubescherming van New York (NYCED) gaf zijn toestemming voor de constructie. De NYCED heeft ook haar fiat gegeven aan de specificaties voor een ruim 300 meter lange oeverbescherming met geotextieltechnologie bij Staten Island (New York). Dit werk neemt in de loop van 2014 een aanvang. De constructie van een zestig meter lange golfbreker met TenCate Geotube® technologie bij Plumb Beach (Brooklyn) is voltooid. Dit project werd 29 oktober vorig jaar door Sandy onderbroken.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)