Winter 2013

TigerTurf-veld scoort op milieuvriendelijkheid

Het kunstgras voetbalveld in Ellerslie (Auckland, Nieuw-Zeeland) was onlangs onderwerp van een aantal milieustudies, waaronder een nog lopend onderzoek naar de waterkwaliteit. Dit onderzoek moest buurtbewoners tonen dat de afgifte van stoffen uit het veld geen nadelige invloed heeft op hun gezondheid of het milieu. De resultaten wezen het uit. De concentraties vrijkomende stoffen vielen ruim binnen de strengste normen die Nieuw-Zeeland hanteert. 

De gemeenteraad van Auckland (Nieuw-Zeeland) heeft enige tijd geleden het Sports Field Capacity Development Programme goedgekeurd. Onderdeel van dit programma is dat men het huidige bescheiden aantal sportvelden op basis van natuurgras opwaardeert naar kunstgrasvelden. De bewoners kunnen dan vaker en ongeacht de weersomstandigheden van de velden gebruikmaken. Michaels Avenue Reserve in het stadsdeel Ellerslie is het eerste van 37 kunstgras sportvelden die men wil aanleggen. Het geniet een grote populariteit bij recreanten, sporters en hardlopers. Er is een waterpartij, een joggingparcours langs zeldzame bomen en er liggen voetbal- en cricketvelden.

4 grass auckland veld

TigerTurf Nieuw-Zeeland had de tender voor de levering van het kunstgras en de installatie van het nieuwe kunstgrasveld op Michaels Avenue Reserve net gewonnen, toen de buurt bezwaar aantekende. Het bezwaar gold de mogelijke milieueffecten voor dit natuurrijke gebied van kunstgras in het algemeen en de infill van gemalen rubber in het bijzonder. De buurtbewoners in Michaels Ave hebben zich verenigd in de bescherming van hun woonomgeving tegen schadelijke invloeden. Samen met vertegenwoordigers van de nabijgelegen Michael Park School maakten zij hun zorgen kenbaar bij de raad. De infill zou onder invloed van zonlicht en regenwater in het milieu kunnen belanden. Dat zou ten koste kunnen gaan van de lucht- en waterkwaliteit. 

4 grass auckland test
Nieuw-Zeelandse wetenschappers voerden uitgebreid onderzoek uit naar de kwaliteit van lucht en water, met een voor TigerTurf positieve uitkomst

De gemeenteraad van Auckland liet desgevraagd een onderzoek uitvoeren naar het mogelijk vrijkomen van dampen. Na bestudering van internationale literatuur werd een reeks worst case scenario experimenten opgezet. Ook analyseerde men de luchtkwaliteit op potentieel schadelijke chemicaliën. Het laboratoriumwerk ging vergezeld van een onderzoek ter plekke en het bestuderen van een twee jaar oud kunstgrasveld. Daarnaast werd een twee jaar durend onderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van uitgespoelde metalen in het drainagewater. Voor de onderzoeken schakelde men een team in van wetenschappers van de Research, Investigations and Monitoring Unit (RIMU), Geological and Nuclear Sciences (GNS) en van Renovate Turf Consultants. 

Binnen de richtwaarden
De resultaten laten niets aan duidelijkheid te wensen over. De concentraties vrijkomende stoffen (voornamelijk koolwaterstoffen) vallen ruim binnen de richtwaarden voor luchtkwaliteit en de National Ambient Air Quality standaard. Dit zijn de strengste waarden die Nieuw-Zeeland kent. Bovendien zijn ze volledig in lijn met de resultaten van onderzoeken die eerder in andere landen zijn uitgevoerd.

4 grass auckland spelers 

Het onderzoek naar de waterkwaliteit loopt overigens nog twee jaar door. Men houdt ook bij het ‘ouder worden’ van het veld graag de vinger aan de pols. De bewoners worden regelmatig van de uitkomsten op de hoogte gesteld.

4 tigerturf logo
Volgens Stephen Stones, directeur van TenCate Grass Asia-Pacific, levert dit onderzoek de nog ontbrekende stukjes kennis op voor een volledig begrip van de invloed van kunstgrasvelden op het milieu. ‘Door gebruik te maken van het wereldwijde netwerk van TenCate konden we de gemeenteraad bijstaan met informatie en studies uit de hele wereld’, vertelt hij. ‘Het internationale onderzoek dat is verricht, heeft zich tot nog toe geconcentreerd op warmte, door wind verspreide verontreiniging en de impact van gerecycled rubber op de menselijke gezondheid. Er is echter weinig bekend over de werkelijke invloed van wegsijpelend water op rivieren en beekjes. Als dochteronderneming van TenCate is TigerTurf er trots op dat wij worden geassocieerd met een dergelijk uitgebreid onderzoek naar de waterkwaliteit bij een kunstgrasveld.’


TigerTurf would like to acknowledge Dr Marke Jennings-Temple from Renovate Turf Consultants and Dr Martin Neale from Auckland Council’s Research, Investigation and Monitoring Unit (RIMU) for their help and contributions to this article.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)