Winter 2013

TenCate Grass: duurzaam groen

TenCate Grass richt zich met de ontwikkeling van componenten en –systemen en  technologische innovaties op veiligheid en duurzaamheid. De marktgroep volgt daarbij een geïntegreerde systeembenadering. Er zijn partnerschappen en samenwerking met aanbieders van kunstgrassystemen, installateurs en sportbonden. Eindgebruikers krijgen steeds meer aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. Dat pleit voor kunstgrascomponenten en -systemen van TenCate.

TenCate Grass richt zich met haar productontwikkeling en technologische innovaties nadrukkelijk op veiligheid en duurzaamheid, twee mondiale trends. Sporten is gezond, maar brengt ook het risico op blessures met zich mee. De kans op blessures is lager op kunstgras, omdat de ondergrond schokken beter absorbeert. Enkels en knieën worden daardoor minder zwaar belast. Daarnaast is het veld vrij van hobbels en kuilen, die op een gewoon veld tot verstuikingen, verzwikkingen en valpartijen kunnen leiden. Door toepassing van kunstgras voor sport èn in tuinen, parken en plantsoenen wordt schaars water in droge gebieden gespaard. Ook neemt het de milieubelasting weg die verbonden is aan het onderhoud van levend gras, zoals onkruidbestrijding, kunstmest en uitlaatgassen van maaiers. Bij de ontwikkeling en productie van vezels en backing staan proces-, materiaal- en sportveiligheid voorop.

4 grass voetbal


TenCate Grass volgt een geïntegreerde systeembenadering. Er zijn partnerschappen en samenwerking met toonaangevende aanbieders van kunstgrassystemen, installateurs en sportbonden. De benadering is ingegeven door de noodzaak meer greep te krijgen op de kwaliteit van sportsystemen in eindmarkten en om de duurzaamheid ervan beter te kunnen borgen. De kwaliteit en duurzaamheid van het systeem worden niet alleen bepaald door de vezels en backing. Ook andere componenten en de installatie zijn van belang. Klanten en gebruikers krijgen zo meer zekerheid over de speeleigenschappen en levensduur van een kunstgrasveld. Deze bundeling van krachten in de waardeketen betekent maximale waarde voor de klant.


4 grass monofilament 
Monofilamentproductie in Nijverdal (NL)

Deze benadering met ketenpartners is een van de opzichten waarin TenCate Grass zich in de wereldmarkt onderscheidt van andere aanbieders. Met productievestigingen in Noord-Amerika (Dayton), Europa (Nijverdal) en het Midden-Oosten (Dubai) kan de Grass-groep snel op de vraag uit de lokale sport- en landscapingmarkt inspelen. Dat geldt voor zowel de volume- als de nichemarkten. Daarbij beschikt TenCate over een sterk distributiekanaal. De leverbetrouwbaarheid is groot, ondanks de extremen in de  seizoenspatronen.
Ook wordt uitgebreid advies geboden bij de verwerking en installatie van componenten en systemen. Hoge kwaliteit en (lever)betrouwbaarheid vormen belangrijke elementen van de waardepropositie.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)