Winter 2013

TenCate Grass: voorzichtig optimisme

Er is een toenemende acceptatie van kunstgras in zowel landscaping als sport. Ook de vervangingsvraag neemt toe. De hogere bezettingsgraad, innovaties en gerealiseerde kostenbesparingen in de Grass-groep zullen naar verwachting positief bijdragen aan verder winstherstel.

In verschillende kunstgrasmarkten wereldwijd is sprake van voorzichtig optimisme. De economische kou is nog niet geheel uit de lucht, maar er zijn aanwijzingen voor een licht opgaande lijn. Daarnaast neemt de vervangingsvraag toe, wat een verbetering van het algehele volume tot gevolg heeft. De bezettingsgraad van het productieapparaat van TenCate Grass stijgt. Er is een toenemende acceptatie van kunstgras als alternatief voor natuurgras in landscaping en sport, met voetbal als belangrijkste groeimarkt. De Grass-groep verwacht dat de voorzichtig positieve ontwikkelingen zich in 2014 zullen voortzetten. De aanwezigheid van TenCate op de gehele wereldmarkt is een voordeel. Sportsystemen worden weliswaar afgestemd op lokale behoeften, vanwege mondiale richtlijnen zijn de karakteristieken voor voetbal- en hockeyvelden vrijwel hetzelfde.

4 grass hockey

In het hockey is kunstgras al sinds jaar en dag de standaard. Hier zijn de Nederlandse hockeyvrouwen in actie tegen Argentinië (Champions Trophy 2011) (Foto: Frank Uijlenbroek)

Het beleid van de Grass-groep blijft gericht op een efficiënte productie, verdere afstemming per regio van marketing- en verkoopactiviteiten van TenCate-bedrijven met die van klanten en op duurzame kunstgrassystemen. De matrixweeftechniek voor de vervaardiging van volledig recyclebare kunstgrassystemen betekent een verdere verduurzaming van de productie. Door deze weeftechniek door te ontwikkelen, is een nog hoger kwaliteitsniveau mogelijk. Dit sluit goed aan op de eisen van recycling van grondstoffen. Kunststof productieafval wordt in toenemende mate weer tot granulaat verwerkt en teruggevoerd in het extrusieproces.

Er vinden investeringen plaats in de marketing- en verkoopstaf. Dat gebeurt mede met het oog op het WK Hockey 2014, partnerschappen met de KNHB en Coöperatie Eerste Divisie en het relatiebeheer met organisaties als FIFA en UEFA. Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar geweven kunstgrassystemen voor sportvelden wil TenCate in de regio Twente een nieuwe productielocatie opzetten.
De verwachting is dat binnen de kunstgrasindustrie consolidatie zal plaatsvinden. Producenten herbezinnen zich op hun kernactiviteiten en zoeken mogelijk aansluiting bij andere aanbieders. TenCate beschikt onverminderd over een sterke positie in kunstgrascomponenten en -systemen die zich op topniveau hebben bewezen. Een verdere afstemming van de upstream- met de downstreamactiviteiten en met strategische partners kan de effectiviteit in de markt verder vergroten en de winstgevendheid versterken.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)