Winter 2013

TenCate Advanced Armour: vooruitzichten

Aangetrokken door de tot 2011 florerende markt telde de armourmarkt tot voor kort meer spelers. Inmiddels is een aantal van hen in elkaar opgegaan of zag men zijn positie verzwakken. Oorzaken zijn de enorme prijsdruk en de ontwikkeling van andere, kosteneffectieve materialen en processen. 

Zowel qua kostenbeheersing als productontwikkeling zijn binnen TenCate Advanced Armour maatregelen doorgevoerd. De marktgroep is goed gepositioneerd in de internationale armourmarkt. De omzet in armourproducten is weliswaar sterk afhankelijk van overheidsprojecten, de verwachtingen op langere termijn blijven structureel positief. Een relatief bescheiden toevoeging met armour aan het totaalgewicht betekent immers een significante verhoging van het beschermingsniveau. Materialen voor aerospace leveren naar verwachting een groeiende omzetbijdrage. Eenzelfde perspectief is er voor structureel armourcomposiet. Op korte termijn echter staat de winstgevendheid onder druk.

4 armour vissenbjerg IAB
De tendens is dat OEM’s voor voertuigen steeds veeleisender worden; hun eisenpakket benadert dat van vliegtuigbouwers.

Door de aerospace-achtergrond van TenCate Advanced Composites beschikt TenCate eveneens over een sterke uitgangspositie voor aerospace armour. In Primarette is hiervoor met het oog op de specificaties in 2011 een volledig nieuwe hal ingericht.
Voor klanten, daartoe aangezet door het economisch tij, wordt voorts de prijs steeds meer bepalend. Daarnaast gaan de levenscyclus van het product en de total cost of ownership een belangrijker rol spelen. Met het oog daarop zal TenCate Advanced Armour nog kosteneffectievere producten ontwikkelen, ook met het oog op groei in het Midden-Oosten, Azië en de Pacific.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)