Voorjaar 2014

UT en TenCate: partners in innovatie

Voor Victor van der Chijs, bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente (UT), is innovatie een sterke drijfveer. Zijn ambitie: een toptechnologische universiteit met impact op mens en maatschappij. Dat sluit aan op de ambities van TenCate, waar (technologische) innovatie een van de hoekstenen van het businessmodel is. In dit kader zoekt de onderneming aansluiting bij universiteiten, hogescholen en kennisnetwerken. Het lidmaatschap van openinnovatienetwerken en marktgestuurde innovatie (met een probleemoplossend karakter) zijn voor TenCate twee belangrijke waardefactoren bij innovatie. 

De UT is een van de universiteiten waarmee TenCate in Europa al sinds decennia nauwe contacten heeft. Die contacten bestaan uit samenwerking binnen onder meer de faculteit Construerende Technische Wetenschappen, het ThermoPlastic composite Research Center (TPRC) en in Smart Factory en uit materiaalsponsoring (Solar Team Twente). Smart Factory  is een onlangs gestart en door de regionale overheid gestimuleerd project. De projectgroep wil het productrealisatieproces in Nederland verder optimaliseren. Doel is te komen tot een geautomatiseerde 24/7 ‘smart factory’. Bedrijfsleven, overheden en kennis- en onderzoeksinstellingen hebben zich eveneens verenigd in de regionale Human Capital Agenda. Men maakt zich sterk voor meer hogeropgeleiden in de Twentse hightechsector, ook vanuit het buitenland. Op die manier is ook in de toekomst sprake van een optimaal vestigingsklimaat voor nieuwe (inter)nationale maakindustrie.

innovatie victor van der chijs

Victor van der Chijs (foto: Rikkert Harink)
‘De grote vraagstukken waar deze maatschappij voor staat, vragen een multidisciplinaire benadering’, aldus Victor van der Chijs. ‘High Tech, Human Touch. Die combinatie van disciplines heeft de UT in huis. Die kracht willen we de komende tijd nog beter gaan benutten. Samen met externe partners, zoals TenCate. Voor TenCate is, net als voor de Universiteit Twente, innovatie van levensbelang. Door constant te blijven innoveren en de juiste nichemarkten voor nieuwe producten te kiezen, slaagt TenCate er voortdurend in om leidende posities te verwerven op haar werkvelden. Mede hierdoor is het bedrijf uitgegroeid tot een technologisch gedreven onderneming die wereldwijd opereert.’

Maximale verbinding
‘Door veranderende geldstromen is het voor de UT van steeds groter belang om de maximale verbinding met het bedrijfsleven te zoeken, vervolgt de bestuursvoorzitter. ‘Dit doen we, als ondernemende universiteit, op verschillende manieren. We hebben al goede banden met het bedrijfsleven, maar deze zullen we de komende tijd verder aanhalen. Daarnaast gaan we systematisch toenadering zoeken tot grotere bedrijven. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. We hebben deze bedrijven op het gebied van R&D namelijk veel te bieden. Tot slot stimuleren we als universiteit dat onze onderzoekers hun kennis vermarkten. Dat heeft al geleid tot meer dan 800 spin-offbedrijven. We zorgen ervoor dat we goede banden blijven onderhouden met deze spin-offs en ze daar waar mogelijk ondersteunen. Het zijn de ASML’s, Shells en TenCate ‘s van de toekomst.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)