Voorjaar 2014

Azië-strategie in uitvoering

TenCate Advanced Composites heeft overeenkomsten gesloten voor samenwerking met belangrijke partijen in de Aziatische vliegtuigindustrie. De overeenkomsten zijn onderdeel van de Azië-strategie van de onderneming. Belangrijk daarbij zijn het leggen van contacten en het opbouwen van netwerken en partnerschappen.

TenCate Advanced Composites heeft opnieuw een aantal stappen gezet in de luchtvaartmarkten in Azië. Met Kyokuto Boeki Kaisha (KBK) is een distributieovereenkomst ondertekend voor de niet-exclusieve vertegenwoording in thermoset en andere TenCate producten en als exclusieve verkoopvertegenwoordiger in thermoplasten voor de luchtvaart. KBK bestrijkt een aantal van de belangrijkste industrieën in Japan die binnen de Azië-strategie van TenCate Advanced Composites de aandacht hebben. Daaronder zijn de luchtvaart, de automobielindustrie en industriële markten. Shanghai Leadgo-tech produceert onder meer voor de windenergie- en luchtvaartmarkt. Met dit bedrijf is een overeenkomst getekend voor de vertegenwoordiging in en verdere ondersteuning van geavanceerde composieten voor de groeiende Chinese luchtvaartindustrie. Het bedrijf is ook een belangrijke partner bij de introductie van de TenCate AmberTool® portfolio.

ondertekening contract leadgo-tech

Na ondertekening van de overeenkomst met Leadgo-tech Shanghai. Van links naar rechts Raoul Starmans (business development manager Greater China), Renee Cen (business development, Leadgo-tech), Hu Zhongjie (CEO en eigenaar, Leadgo-tech), Joe Morris (algemeen directeur TenCate Advanced Composites USA), Steve Mead (directeur sales & marketing TenCate Advanced Composites USA) en George Hua (sales director).

 
De overeenkomsten zijn onderdeel van de Azië-strategie van de onderneming. Deze richt zich op toepassing van beschermende weefsels, geosynthetics, kunstgras en composieten in dit deel van de wereld. Voor zover het composieten betreft, gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de vliegtuigbouw en autoindustrie. Ook in China en andere Aziatische landen zijn OEM’s gedwongen met lichtere en sterke materialen te werken. Dat potentieel voor composieten wil TenCate ontsluiten.
composieten cafuc
(Foto Cirrus Aircraft / Crosswinds Flightschool) 

In veel opzichten heeft de globalisering haar stempel gedrukt op de luchtvaartindustrie. Met de groeiende vraag uit Azië zal er een groeiende behoefte zijn aan lokale productie. Zuidoost-Azië is sterk in ontwikkeling als knooppunt voor de productie van luchtvaarttoepassingen. Maleisië en Singapore zullen hierin volgens de JEC Group in 2020 een wereldwijd marktaandeel van 7% hebben. Met het openstellen van nieuwe markten in Azië richt TenCate zich met haar strategie op het bedienen van deze markten via lokale distributiekanalen.
Belangrijke fase in de uitvoering van de strategie is het leggen van contacten en het opbouwen van netwerken en partnerschappen. Vandaaruit moet de interesse en de vraag naar materialen groeien: eerst om te testen en vervolgens om ze toe te passen. Kansen voor TenCate composieten doen zich in grote lijnen op drie terreinen voor: nieuwe, lokale vliegtuigprogramma’s, mondiale offsetprogramma’s (bijvoorbeeld Cirrus) en de productie (of het outsourcen daarvan) van interieur- en exterieurdelen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)