Voorjaar 2014

‘TenCate een uitstekende cliënt om te verzekeren’

TenCate heeft de verzekering van haar productielocaties ondergebracht bij industrieel brandverzekeraar FM Global. Een toenemend aantal vestigingen van TenCate beschikt inmiddels over de Highly Protected Risk Award van FM Global. Zij voldoen aan de hoogste standaarden voor preventie van deze industrieel verzekeraar. Veiligheid en bescherming hebben bij TenCate topprioriteit.

De missie van TenCate is om voortdurend zorg te dragen voor betere bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving. De veiligheid en bescherming van de medewerkers en hun werkomgeving staan centraal op de eigen productielocaties. De verzekering van alle productielocaties is ondergebracht bij FM Global. Dit is ’s werelds grootste industrieel brandverzekeraar. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van verzekerings- en schadepreventiediensten. In eigen huis ontwikkelt FM Global schadepreventiemodellen op basis van onderzoek en praktijktests. In haar Research Campus voert de verzekeraar brand- en explosietesten uit. De techniek schrijdt immers voort. Het bedrijf beschikt daarbij over bijna 180 jaar aan kennis en ervaring. Uitgangspunt van de verzekeraar: voorkomen is beter dan genezen. ‘Wij helpen onze verzekerden liever met het voorkomen van schades en daaruit voortvloeiende vervelende gevolgen voor het bedrijf dan dat achteraf opgelopen schade moet worden hersteld’, aldus engineering specialist Peter Nafzger.

‘TenCate an excellent client to insure'

FM Global engineering specialist Peter Nafzger

‘Ons gaat het om de continuïteit van de fabriekslocatie en de productieprocessen’, legt Peter Nafzger uit. ‘De klantvraag moet immers worden beantwoord. We kijken naar wat er wel of niet goed is, wat de risico’s voor het bedrijf zijn van schade door brand of natuurgeweld, wat er verbeterd kan worden en welk budget TenCate daarvoor zou moeten uittrekken. Bij een onverhoopte calamiteit is er behalve fysieke schade namelijk vaak gevolgschade. Daardoor kun je als producent klanten verliezen.’
In de praktijk stuit de hoogte van een wenselijke investering nog wel eens op problemen, maar op onwil nooit. ‘Onze verzekerden zijn preventie-minded. Hierop worden ze geselecteerd. Preventie betekent winst, want de kans op een grote schade is gering. De praktijk leert dat als een bedrijf goed beveiligd is en een goede housekeeping kent, het ook goed is voor de mensen en voor het milieu. Er is immers geen of weinig uitstoot bij brand of lekkage.’

Over de schouder
Zijn er plannen voor ver- of nieuwbouw, dan kijken de specialisten van FM Global graag over de schouder mee. In een projectbrief verwoorden zij hun adviezen, met verwijzing naar de betreffende FM Global Property Loss Prevention Data Sheets. Met die informatie onder de arm kan de bedrijfsleiding naar een architect of aannemer stappen. ‘Wij zijn daarin mogelijk soms strenger dan een lokaal bouwbesluit. Dit is alleen gebaseerd op veiligheid voor mens en milieu en niet gericht op bedrijfscontinuïteit. De meerkosten van brandveilige bouwmaterialen en preventieve voorzieningen zijn vaak een fractie van de investeringskosten en dragen het label FM Approved, zodat men zeker weet dat door gebruik van deze materialen mogelijke schades gereduceerd of voorkomen worden.’ Zo wordt bijvoorbeeld ook te werk gegaan bij de beoogde nieuwbouw van TenCate Advanced Composites UK in Langley Mill. Een ander voorbeeld betreft de installatie van nieuwe brandkranen bij TenCate Grass in Dubai. ‘Je doet een betrekkelijk lage investering om een groot risico weg te nemen. Dat gegeven moet inzichtelijk worden gemaakt in de  investeringsaanvraag.’

Goede naam
Aanbevelingen en adviezen zijn overigens geen regel – althans niet bij TenCate. Bij diverse locaties is na meerdere bezoeken een zero recommendation report afgegeven. De afgelopen drie jaar kregen negen TenCate bedrijven de FM Global Highly Protected Risk Award. Dit jaar staan drie en mogelijk zelfs vijf locaties op de nominatie voor toekenning van dit predikaat. TenCate heeft binnen FM Global dan ook een goede naam. ‘We maken niet altijd mee dat de riskmanager zo betrokken is bij veiligheid en schadepreventie. Hij is bijna altijd aanwezig tijdens onze audits. Het heeft ook een positieve uitstraling op de werkvloer. Men ziet dat veiligheid en bescherming op corporate niveau worden gedragen. TenCate is preventiebewust en voor ons een uitstekende cliënt om te verzekeren. De betrokkenen staan open voor goed advies. Ze zeggen hier wat ze denken. Dat schept duidelijkheid.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)