Voorjaar 2014

Werk aan de dijk

Door oorzaken als piping en opwarming van de Aarde komt er meer druk op waterkeringen. Geosynthetics lenen zich voor verhoging en versterking van dijken en dammen. Een nieuwe ontwikkeling is verticaal zanddicht geotextiel.

Verticaal zanddicht geotextiel is een preventiemaatregel tegen piping. Dit verschijnsel is een van de mogelijke oorzaken van het verzakken en doorbreken van dijken. Het geotextiel dat als filter in het dijklichaam wordt ingebracht, laat wel water door maar geen zand. Er ontstaan daardoor geen zandvoerende wellen, dus vindt geen uitspoeling plaats. Door gelijktijdige toepassing van TenCate GeoDetect® in het geotextiel kan men bovendien de stabiliteit van de dijk monitoren. Geotextiel is een duurzaam materiaal, dat goed kan worden toegepast bij dijkverbetering. Geotextiel voor erosiebescherming van  waterkeringen wordt wereldwijd al decennia toegepast. Ook het verticaal zanddicht geotextiel kan wereldwijd een nieuwe toepassing vinden. Voor het zo ver is, vinden aanvullende praktijktesten plaats. Die kunnen leiden tot aanpassingen en verfijningen.

geosynthetics werk dijk vzg 1
Verticaal zanddicht geotextiel (foto Deltares/A.R. Koelewijn)

Wat voor de verbetering en versterking van de 7.000 km aan primaire dijken in Nederland geldt, is ook van toepassing op waterkeringen aan zeeën en langs meren en rivieren elders in de wereld: er is vaak te weinig geld voor beschikbaar. Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Verticaal zanddicht geotextiel is een innovatieve en milieuvriendelijke preventiemaatregel. De oplossing vergt een gering ruimtebeslag en werkt kostenbesparend. Er zijn methodes en machines om het geotextiel tot grote dieptes aan te brengen. Piping kan immers tot wel 6 à 7 meter diepte plaatsvinden.

geosynthetics werk dijk vzg 2
Verticaal zanddicht geotextiel (foto Deltares/A.R. Koelewijn)

Verticaal zanddicht geotextiel vormt een goede aanvulling op de portfolio anti-erosieproducten van de businessunit Water & Environment binnen TenCate Geosynthetics. Het belang en de bijdrage van deze businessunit binnen TenCate Geosynthetics groeit. Om de positie van de Geosynthetics-groep in de infrastructurele en milieumarkten te versterken, is een wereldwijde sales- en marketingorganisatie opgezet. Dit heeft inmiddels geleid tot significante omzetgroei in dit segment. De end-usermarketing is versterkt door samenwerking met ingenieursbureaus. Het vizier wordt ook gericht op minder traditionele TenCate gebieden.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)