Voorjaar 2014

Auto-industrie aan vooravond composietserieproductie

De overname van Amber Composites (UK) begin 2013 heeft TenCate versneld toegang gegeven tot de markt voor automotivecomposieten. Deze materialen vormen een van de speerpunten binnen de businessdevelopment-strategie van TenCate. De focus ligt op die delen van het voertuig die van invloed zijn op de veiligheid en de structuur van het voertuig. Aan de materialen worden hoge eisen gesteld. Inmiddels is een aantal interessante ontwikkelingsprojecten gestart. De demonstrators die hiervan het resultaat zijn, moeten in de toekomst hun weg vinden in nieuwe type voertuigen.

De Europese Commissie heeft bepaald dat de CO2-emissiestandaarden in 2020 met 40% moeten zijn teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2007. Dit dwingt de automobielfabrikanten (OEM’s) op zoek te gaan naar gewichtsbesparingen. Vergeleken met traditionele materialen is composiet 30-50% lichter. Het is dus uitermate geschikt om deze gewichtsbesparing te helpen realiseren. TenCate heeft ruim 30 jaar een leidende positie in thermoplastisch composiettechnologie. Dit materiaal wordt steeds meer toegepast in de luchtvaart. De automotivemarkt is veel groter en meer divers. Thermoplastisch composiet is uitermate geschikt om in serieproductie toe te passen, maar dit vergt wel aanpassing van de productieketen van (structuur-)delen. OEM’s zijn namelijk nog niet berekend op de verwerking van dit type geavanceerde materialen. In de sportwagenmarkt en de autoracerij wordt daarentegen naast staal vrijwel uitsluitend thermoset composiet gebruikt. Thermoset leent zich voor lagevolumeproductie. Gaat het om grote aantallen, dan is thermoplastisch composiet het aangewezen materiaal. 

composieten automotive alfa romeo 4c
Alfa Romeo 4C (photo Ripley & Ripley)
TenCate en Adler Group (Napels, Italië) hebben onlangs een overeenkomst getekend voor de exclusieve levering van TenCate E700 koolstofvezelprepreg voor het Alfa Romeo 4C platform. Het materiaal van TenCate Advanced Composites UK wordt gebruikt voor de productie van de gehele monocoque: het passagierscompartiment. Dit vermindert het gewicht en geeft het voertuig een bijzonder stijve en veilige basisstructuur. TenCate voorziet Adler Group al enige tijd van dit materiaal voor de productie van deze auto. Uit logistieke overwegingen bestaat het voornemen de materiaalproductie lokaal te laten plaatsvinden. Voor TenCate betekent de overeenkomst het eerste OEM-project van deze omvang in de automotive.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)