Voorjaar 2013

Waterbeheer in Zeeland

In de strijd tegen het water werden in het kader van de Deltawerken geotextielen van TenCate toegepast. Voor het herstellen van de Veerse Kreek en Vesten bij Veere (Walcheren, Zeeland) wordt opnieuw TenCate technologie ingezet. Met TenCate Geotube® containers wordt lichtvervuild havenslib gereinigd en opgeslagen. Daarnaast wordt hiermee een beschermende dam geconstrueerd.
 
Rond de haven van Veere wordt met een reeks TenCate Geotube® containers lichtvervuild havenslib gereinigd en opgeslagen. Het geotextiel fungeert als filter (scheiding van water en sediment) en als steundoek (bijeenhouden slib). In dit geval heeft de geotextiele container een nieuwe, derde functie: naast de reiniging en opslag van slib wordt er een beschermende dam mee geconstrueerd. 
 
geosynthetics zeeland
 
In totaal wordt ruim 78.000 m3 bagger verwijderd uit de dichtgeslibde uitlopers van de Veerse Kreek. Door de met slib gevulde containers te stapelen, wordt een stabiele en stevige oever gevormd. Vervolgens plaatst men deze units onder water, waar ze dienst doen als waterkering. Door de aanleg van een rietstrook ontstaat een natuurlijk uitziende, erosiebestendige zone. Het project voorziet in 1800 meter beschoeiing langs de oevers van de Veerse Vest om de strakke lijnen en de oorspronkelijke vorm van de verdedigingswerken te herstellen. Ook legt men 1600 meter natuurvriendelijke oevers aan. In totaal is voor het project 1300 meter TenCate Geotube® nodig.
 
TenCate Geotube® technologie is niet alleen duurzaam in tijd, maar ook ecologisch aantrekkelijk. Voor het vullen van de TenCate Geotube® containers wordt gebruikgemaakt van het ter plekke aanwezig zand of slib. Deze oplossing heeft dus een bescheiden CO2-voetafdruk. Men hoeft het slib niet met zwaar vrachtverkeer af te voeren en het bouwmateriaal voor de dijk niet aan te voeren. Ook qua tijd is het een ‘vriendelijk’ project: één geotextiele container kan al in circa 6 uur worden gevuld. 
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)