Voorjaar 2013

Verduurzaming van de textielketen

Als producent van weefsels voor werk- en veiligheidskleding wil TenCate ook haar bijdrage leveren aan verduurzaming in de waardeketen. Een van de mogelijkheden daartoe is deelname in Texperium. Dit is een openinnovatiecentrum voor toegepast onderzoek naar hoogwaardig hergebruik van textiel, zoals afgedankte uniformen.
 
Texperium richt zich op de ontwikkeling van technologie voor textielrecycling en productontwikkeling met herwonnen vezels. Doel is de verwerking van textielafval tot producten met toegevoegde waarde te bevorderen. Hiervoor brengt Texperium leveranciers en sorteerders van textielafval, herverwerkers, (textiel)producenten als TenCate en potentiële gebruikers van de herwonnen grondstoffen bij elkaar. Engineers van TenCate weten immers met welke materialen en processen weefsels zijn vervaardigd. Het streven is om samen een technologie te ontwikkelen waarmee textielafval wordt omgezet in grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten. Het gaat er niet alleen om de textielketen duurzamer te maken, maar ook economisch aantrekkelijk.
 
Mechanische recycling
In Haaksbergen heeft Texperium de beschikking over een pand waar proeven op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd. De recycling van binnengekomen textielafval gebeurt louter mechanisch. Er komen geen chemische stoffen aan te pas, ook om de vezels zo veel mogelijk intact te houden. Textiel wordt op soort en samenstelling gescheiden en volautomatisch ontdaan van ritsen en knopen. Vervolgens wordt de kleding versneden, verhakseld en vervezeld. Deze vezels worden afgenomen door de automotivebranche, de non-wovenindustrie, voor drainage en in toenemende mate door spinnerijen in Europa. Alle processtappen zijn ingericht volgens ISO 14001. ‘Alles wat wij krijgen moet aan Europese wet- en regelgeving voldoen’, vertelt Peter Bos. Net als Gerard Reimert en Anton Luiken is hij initiatiefnemer en bestuurslid van Texperium. Zij zijn al jaren betrokken bij innovaties in textielrecycling. 
 
texperium
 
Peter Bos

Kleding met risicoprofiel
Samen met TÜV Rheinland heeft Texperium een systeem ontwikkeld voor de betrouwbare en gecertificeerde vernietiging van textiel met een risicoprofiel. Dat kan een brandweer- en legeruniform zijn op basis van TenCate weefsels, waarvan de klant niet wil dat de resten herkenbaar en analyseerbaar in het circuit terugkomen. Veel uniformen en bedrijfskleding worden daarom nu nog verbrand. ‘Zonde’, vindt Peter Bos. ‘Textiel kan wel twee tot vier keer worden hergebruikt. Daarom wordt deze kleding met riscoprofiel in een beveiligde omgeving en volgens een gecertificeerd traject omgezet in herverwerkbare vezels. Het voordeel van bedrijfskleding is de uniforme samenstelling. Dat bepaalt hoe je ermee omgaat. Wil je naar hoogwaardige textielrecycling, dan moet je scheiden aan de bron en bij het ontwerpen al rekening houden met de mogelijkheid van recycling.’
 
Collectief bewustzijn
Voor hoogwaardig hergebruik moet de keten wel meewerken. Dat kunnen Texperium en TenCate niet alleen. ‘Juist door samenwerking, bijvoorbeeld via OICAM, kun je een collectief bewustzijn creëren.’ TenCate en Texperium zijn partners in OICAM, het openinnovatiecentrum voor advanced materials. Hier werken beide samen aan de ontwikkeling van technologie voor herverwerking van (technisch) textiel. ‘Je moet ketens vormen van additionele, complementaire bedrijven, waarin elk bedrijf zijn expertise heeft. Ecologie en economie moeten met elkaar in balans zijn. Pas dan is iets duurzaam.’
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)