Voorjaar 2013

Missie: Protecting people

De missie van TenCate is zorg te dragen voor betere en duurzame bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving: protecting people. De onderneming wil leidend zijn en blijven in de ontwikkeling en het aanbod van duurzame beschermingsoplossingen. Met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten.
 
TenCate richt zich op de veiligheid en bescherming van mensen en van hun werk- en leefomgeving. Dit zijn wereldwijd groeimarkten. TenCate opereert hoofdzakelijk binnen zes marktthema’s, die zijn afgeleid van twee mondiale trends: veiligheid en duurzaamheid. De thema’s zijn persoonlijke bescherming, defensie, mobiliteit, infrastructuur, watermanagement en sport & recreatie. Oplossingen die op basis van deze marktthema’s worden ontwikkeld, voldoen aan specifieke eisen die binnen deze nichemarkten worden gesteld. 
 
protecting people 1
 
Continue ontwikkeling
Professionals verdienen de beste bescherming in hun specifieke werkomgeving. Omdat de eisen aan bescherming en duurzaamheid voortdurend veranderen, is TenCate continu bezig materialen, modules en systemen te ontwikkelen die precies doen wat de markt en eindgebruiker ervan verlangen. Daarbij neemt het belang toe om de kostenefficiency van de gekozen oplossing te vergroten, bijvoorbeeld doordat materialen en modules deel uitmaken van een geïntegreerd systeem. TenCate kan vanwege haar brede technologische basis, mede gevormd door technologisch gedreven overnames, de meest uiteenlopende functionaliteiten in materialen aanbieden. Dit gebeurt zelfstandig of in samenwerking met derden. Die eigenschappen zijn doorgaans vastgesteld op basis van een functionele specificatie. Daarin zijn bijvoorbeeld goede zichtbaarheid, hitte- en vlamwerendheid, soort bescherming en gebruikersvriendelijkheid beschreven. 
 
Aan de bescherming die TenCate kan bieden, liggen tegelijkertijd duurzaamheidsaspecten ten grondslag. Enkele aspecten zijn gewichtreductie, beperking van het energieverbruik, geluidsreductie, isolerende werking en herverwerkbaarheid.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)