Najaar 2013

Composites: focus en perspectief

De markt voor composietmaterialen blijft zich positief ontwikkelen. TenCate Advanced Composites streeft naar verdere groei in de lucht- en ruimtevaart en in persoonlijke en voertuigbescherming. Ondertussen zijn belangrijke stappen gezet in de automobiel- en andere industriële markten. De strategie is tevens gericht op samenwerking met partijen binnen de waardeketen. De verwachtingen blijven ook op korte en lange termijn structureel positief. 


composites fuselage h gousse
Productie van rompdelen voor de Airbus A350XWB, met duizenden thermoplastische clips, gemaakt van composiet van TenCate Advanced Composites (photo: Hervé Gousse) 

De businessunits Space & Aerospace Composites en Industrial Composites realiseerden vorig jaar 25% omzetgroei en in de eerste helft van 2013 ruim 11%. Deze groei is het resultaat van autonome groei vanwege het toegenomen productievolume van de leveringsprogramma’s aan Boeing en Airbus en van de acquisitie in 2012 van PMC Baycomp en begin 2013 van Amber Composites. Door die acquisities heeft TenCate haar aanwezigheid op de Europese en Noord-Amerikaanse markt voor zowel aerospace als automotive en matrijzenbouw (tooling) vergroot. De acquisities zijn een uitvloeisel van de strategie (zie blz. 2). Eind december 2012 is thermoplastisch composiet gekwalificeerd voor een toonaangevend producent van automobielen.   

composites production amber
Productie bij Amber Composites 

De focus van de buy & build-strategie van TenCate ligt op dit moment bij de composietactiviteiten. TenCate streeft naar verdere groei in space & aerospace en in de bepantsering van voertuigen en vliegtuigen. Daarnaast zijn de afgelopen paar jaar belangrijke stappen gezet in de automobielindustrie en andere industriële toepassingen, zoals matrijzenbouw en pijpleidingen voor de olie- en gaswinning. Deze markten bieden goede groeikansen en vooruitzichten. Ook hier stellen klanten namelijk steeds hogere eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en specifieke producteigenschappen. De olie- en gasindustrie past geen nieuwe technieken en materialen toe als er maar het geringste risico bestaat op grootschalige vervuiling.    

composites carbon car
 In de automobielindustrie zijn de eerste orders geboekt. 

Vanwege Europese wetgeving groeit binnen de automobielindustrie de noodzaak tot reductie van CO2-uitstoot. Gevolg is de wens tot gewichtsreductie, vandaar de belangstelling voor composiet. Voor TenCate zijn dit positieve ontwikkelingen. De onderneming kan hier de hoogste toegevoegde waarde leveren. TenCate beschikt voor deze nieuwe markten over een sterke en brede technologiebasis in composiet.


composites airbus take-off doumenjou
Vrijdag 14 June 2013: honderden belangstellenden zien in Toulouse de Airbus A350 XWB beginnen aan haar eerste vlucht (foto Airbus S.A.S. / A. Doumenjou) 

Voor TenCate Advanced Composites blijven de verwachtingen voor de markt op langere termijn structureel positief. Daarvoor is een aantal redenen.


Vliegtuigbouwers hechten een toenemend belang aan gewichtsbesparing. Het percentage composieten in vliegtuigen stijgt. De Airbus A380 bestaat voor 25% uit composieten, de A350 XWB inmiddels voor meer dan 50%. Een vliegtuig kan dan met minder kerosine langere vluchten maken (zie kader). TenCate Advanced Composites heeft langlopende contracten met internationale commerciële vliegtuigbouwers. De verwachtingen voor de militaire luchtvaartmarkt en voor satellietprogramma’s blijven positief. In China zijn contacten gelegd met onderzoekscentra voor de ontwikkeling van aerospaceprojecten. TenCate levert vanuit de VS thermoset composieten aan een vliegtuigbouwer in dit land. Inmiddels worden in China ook thermoset toolingproducten geleverd uit Engeland, thermoset materialen uit de VS en Canada voor sportgerelateerde toepassingen en thermoplasten uit Nederland voor industriële toepassingen, zoals airconditioning units.


In de automobielindustrie ziet TenCate een toenemende interesse voor thermoplastisch composietmaterialen. Conform Europese wetgeving mag de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenaanbod in 2015 nog maar 130 gram per kilometer bedragen en 95 gram CO2 per kilometer in 2020. Een reductie met 50 kilo scheelt 5 gram CO2. Met composieten kan een auto 200 tot 350 kilo lichter worden gemaakt. Het voertuig stoot dan aanzienlijk minder CO2 uit, is dan wendbaarder en heeft met minder brandstof een grotere actieradius. De focus van TenCate ligt op die onderdelen van het voertuig met kritische (veiligheids-)eigenschappen. De ontwikkeling en productie zal gebeuren in programma’s samen met toeleveranciers en OEM's.


In de wereld van materialen hebben composieten de toekomst, zo heet het. In de wereld van composieten is de toekomst aan thermoplasten. 

Wat de luchtvaart betreft, zullen thermoplasten steeds meer worden toegepast in systemen en in secundaire en vervolgens primaire structuren. Samen met partners in de waardeketen wil TenCate hiervoor nieuwe toepassingen en geografische gebieden ontwikkelen. De focus op lagere emissiestandaarden zal in de automobielindustrie leiden tot toenemende acceptatie van composieten.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)