Voorjaar 2014

Voorjaar 2014

txtures 1 telt 48 pagina's. In de Nederlandse webeditie vindt u samenvattingen van een aantal artikelen uit de gedrukte versie, waarvan het thema Protecting people in transit luidt. 


Geïnteresseerd in alle (en volledige) artikelen?Vraag dan een gedrukt exemplaar aan via royal@tencate.com of 0546 544 911.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)