Najaar 2013

TenCate Geotube® technologie voor herstel van landtong in Norfolk (UK)

Voor het herstel en de versterking van een landtong in Norwich (UK) tussen de Bure en een veenplas is TenCate Geotube® technologie toegepast. De werkzaamheden zelf hadden een minimale impact op het milieu. Het project kreeg een eervolle vermelding van de Canal & River Trust. 

Salhouse Broad is een plas ten noordoosten van Norwich (Norfolk, UK). Het is ooit ontstaan door de winning van turf. De landtong tussen deze plas en de rivier de Bure heeft de afgelopen zestig jaar danig te lijden gehad van erosie. Zou deze waterscheiding het begeven, dan stroomt het rivierwater rechtstreeks de plas in. Dat kan het landschap, dat een belangrijk leefgebied is voor in het wild levende dieren, veel schade berokkenen. De landtong moest dus worden hersteld en versterkt. Tegelijkertijd besloot men een voormalig rietland te herstellen. 

geosynthetics salhouse broad 1

De bedding van Salhouse Broad (foto: Mike Page) bestaat uit een ongeveer vijf meter dikke, zachte laag sediment. Conventionele methoden om een solide constructie op te zetten zijn dan ontoereikend. Met lokaal baggermateriaal gevulde TenCate Geotube® containers voldoen dan juist wel. Vier TenCate Geotube® units van 8,5 meter breed werden gevuld met ongeveer 3.000 m³ sediment, gebaggerd uit de Bure. Hiermee werd een 170 meter lange oever gevormd. Achter de containers werd 9.000 m³ baggerspecie aangebracht om het 7.000 m² grote rietland en de waterlijn in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

geosynthetics salhouse broad 2

Foto: Mike Page

Met het oog op stabiliteit, erosiebescherming en de fauna laat men de TenCate Geotube® containers begroeien met riet en grassen. Het is vegetatie die hier veel voorkomt en dus naar verwachting snel aanslaat.

geosynthetics salhouse broad 3

Als het rietland eenmaal volledig is hersteld, trekt het naar verwachting uiteenlopende diersoorten aan (foto: Mike Page)

Het herstel was onderdeel van het Europese PRISMA-project. Dit is opgezet om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het baggeren, behandelen en hergebruiken van sediment uit waterwegen. De Broads Authority werkte nauw samen met de deskundigen van TenCate en de Nederlandse ingenieurs van Besekk. Het Salhouse Breed-project kreeg een eervolle vermelding in de categorie Innovatie. Tijdens de ceremonie voor de 2013 Water Renaissance Awards in Birmingham (UK) op 23 mei, onder auspiciën van de Canal & River Trust, kreeg het Salhouse Broad-project een eervolle vermelding in de categorie Innovatie. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)