Najaar 2013

Composites: markten en businessmodel

TenCate Advanced Composites richt zich met haar productportfolio op persoonlijke bescherming, defensie en mobiliteit. Deze drie marktthema’s zijn afgeleid van de mondiale trends veiligheid en duurzaamheid. In deze webeditie van txtures richten we ons op toepassingen in de lucht- en ruimtevaart (Space & Aerospace Composites) en op industriële toepassingen van composieten (Industrial Composites).  

De drijvende factoren in deze markten bepalen mede de waardepropositie van de materialen en systemen van TenCate Advanced Composites: reductie van de CO2-uitstoot, gewichtsreductie, corrosiebestendigheid, geringe materiaalmoeheid, besparing op ontwerp- en systeemkosten en lagere levenscycluskosten. Koolstofvezelversterkte composieten zijn circa 50% lichter dan staal, ongeveer 30% lichter dan aluminium en sterker dan deze materialen. Daarnaast verhoogt de toepassing van composieten de veiligheid en het comfort van de inzittenden en zijn er minder onderhoudskosten.

De wereld van composieten

De kaart in pdf

TenCate streeft naar een goede samenwerking met partijen binnen de totale waardeketen. Daarvoor zijn twee redenen: leverbetrouwbaarheid en clustering van kennis en expertise.

Leverbetrouwbaarheid van de gehele keten is essentieel, ook wat kwaliteit betreft. In de vliegtuigindustrie en ruimtevaart gaan veiligheid en betrouwbaarheid voor alles. Als composietleverancier heeft TenCate nauwe relaties met partijen in de keten: leveranciers van grondstoffen, de verwerkende industrie en eindklanten. TenCate betrekt de grondstoffen van producenten van harsen, vezels, keramiek, ballistisch metaal en polymeren. Met een aantal vezelproducenten zijn langetermijncontracten afgesloten. Tussentijds om prijstechnische reden kiezen voor een andere leverancier is nauwelijks een optie. In dat geval moet men opnieuw kwalificatieprocessen doorlopen. In juni 2013 is een langdurige overeenkomst gesloten voor de levering van continu-vezelversterkte thermoplastisch laminaten en semipreg composietmaterialen van TenCate aan Fokker Aerostructures. De materialen worden gebruikt voor de productie van onderdelen voor commerciële, regionale en militaire vliegtuigen van vliegtuigbouwers als Airbus, Boeing, Gulfstream, Dassault en AgustaWestland.

De verwerkende industrie bestaat uit tier 1 partners (leveranciers van systemen aan OEM’s) en tier 2 en 3 (leveranciers van onderdelen en componenten). TenCate Advanced Composites behoort tot de tier 2 en tier 3 bedrijven. Klanten in de luchtvaart zijn OEM’s als Airbus, Boeing, Embraer en Dassault.  

De composietenindustrie kent veel spelers. Alle beschikken ze over specifieke expertise en technologieën. Door overnames, allianties of innovatiecentra te vormen, kunnen ze gezamenlijk de al aanwezige know-how versterken en toepasbaar maken. Nederland heeft een goede positie en reputatie in de luchtvaart. Door te blijven investeren in kennis, technologie en netwerken weet de industrie haar rol als innovator uit te bouwen.    


composites webb telescope

Begin 2012 leverde TenCate Advanced Composites composietmaterialen voor het zonneschild van de James Webb-ruimtetelescoop van NASA, 's werelds grootste astrofysisch observatorium (foto: NASA) 


Businessmodel

End-usermarketing: TenCate Advanced Composites betrekt de technologische kennis en de eigenschappen en duurzaamheid van composietmaterialen nadrukkelijk in de end-usermarketing binnen haar netwerken. Daarvan maken ook de OEM’s deel uit, die de specificaties bepalen. Het is hier waar de materialen worden gekwalificeerd. TenCate Advanced Composites kan bovendien bogen op haar reputatie en kwalificaties bij gerenommeerde marktpartijen. Nieuwe mobiliteitsconcepten in de automobielindustrie vereisen voor serieproductie thermoplastisch composietoplossingen.

Technologische innovatie: TenCate zet de standaard in thermoplastisch composiet. Innovatie resulteert in versterking van de leidende technologische positie, betaalbare (affordable) technologieën en de ontwikkeling van duurzamer materialen. Vliegtuigen bestaan voor een groeiend percentage uit thermoplastisch composieten. Procesinnovaties zijn gericht op de verwerking van composietmaterialen, met name thermoplasten. Klanten hechten veel belang aan het innovatieve vermogen van toeleveranciers. TenCate kan hen, samen met partners in de waardeketen, een reeks innovaties bieden. 

Zowel in Nederland als de VS ondersteunt TenCate Advanced Composites studententeams met mobiliteitsconcepten als zonnewagens. De meeste teams doen mee in internationale wedstrijden, zoals de World Solar Challenge. Zo worden technisch studenten vertrouwd gemaakt met de eigenschappen en toepassing van composietmaterialen en ontstaat een nieuwe generatie engineers met innovatiekracht.

Productdifferentiatie: TenCate levert op maat gemaakte, klantspecifieke producten, die zijn afgestemd op de behoeften van de klantengroepen. In het kader van haar systeembenadering werkt TenCate Advanced Composites samen met andere partijen in de waardeketen om de optimale configuratie voor bescherming te kunnen realiseren. Co-creatie zorgt voor een snelle marktintroductietijd, geeft grip op de waardeketen en borgt de hoge kwaliteit. TenCate heeft de breedste productportfolio in de luchtvaartmarkt. 

Onderdeel van de productdifferentiatie is de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden (zowel geografisch als qua eindmarkt) voor met name thermoplastisch composieten. Daarnaast focust TenCate op ontwikkelingen op het gebied van unidirectionele (UD) tape-technologie en op automotivetoepassingen voor thermoplastisch composieten.

Kostenleiderschap: TenCate Advanced Composites is de enige producent die mogelijkheden heeft voor volumeproductie van thermoplastisch composieten. Als belangrijke leverancier aan de luchtvaartindustrie weet TenCate wat het is om de hoogste kwaliteit te produceren met de kleinst mogelijke tolerantie. Verhoging van de efficiency in de productie wordt gerealiseerd door procesverbeteringen. De groei van de omvang van de marktgroep resulteert steeds meer in schaalvoordelen (inkoopkracht grondstoffen). Ook de stroomlijning van de productie draagt bij aan het kostenleiderschap.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)