Zomer 2014

Een rif van geosynthetics

De zandstranden in de baai van La Croisette in de Franse havenstad Cannes worden onopvallend beschermd tegen zware golfslag en storm. De oplossing bestaat uit een rif in de vorm van een verzonken golfbreker van TenCate Geotube® containers. De realisatie ervan gebeurde in korte tijd en zonder merkbare invloed op het milieu en het vertier op strand en in het water. 

De Franse Middellandse Zeekust heeft geregeld te lijden van zware zee en stormen met meer dan 5 meter hoge golven en windsnelheden van ruim 100 km per uur. De afgelopen jaren hebben deze weersomstandigheden ernstige schade veroorzaakt aan restaurants en strandfaciliteiten. Om toekomstige schade en de economische gevolgen daarvan te beperken, besloot de stad Cannes de zandstranden van La Croisette te beschermen door de aanleg van een verzonken golfbreker.

geosynthetics cannes golfslag
Baie de la Croisette

De oplossing mocht geen gevolgen hebben voor het zicht vanaf het strand. Voor de constructie mocht alleen zand worden gebruikt. De hinder voor zonnebaders, zwemmers en milieu moest tot een minimum beperkt blijven.

geosynthetics cannes geotube 2
De eerste TenCate Geotube® containers worden te water gelaten

De golfbreker bestaat uit twee rijen hydraulisch met zand gevulde TenCate Geotube® containers. Deze rusten op een 20 meter brede, erosiebeschermende onderlaag. Deze is aan weerszijden geborgd door met baggerzand gevulde geotextiele buizen van 50 cm doorsnede. 

geosynthetics cannes geotube 3

De constructie zelf is 10 meter breed en ligt tussen de 80 en 100 m uit de kust op een diepte van 3 tot 4 m. Dat is circa 1 m onder het wateroppervlak. De containers hebben een diameter van 4 m en variëren in lengte van 25 tot 30 m. De totale lengte bedraagt 545 m, verdeeld in vier secties. Tussen elke sectie is een geul vrijgehouden voor kleine vaartuigen.

geosynthetics cannes geotube onder water gereed

Zowel tijdens als na de constructie werd het project regelmatig geïnspecteerd. Daaruit bllijkt dat het leven onder water zich volledig heeft hersteld. De donkere kleur van de TenCate Geotube® containers is al goeddeels aan het zicht onttrokken door de ontwikkeling van flora, zoals zeegras.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)