Zomer 2014

Dialoog met aandeelhouders

Op donderdagmiddag 17 april vond in Almelo de 57e algemene vergadering van aandeelhouders (AVvA) van Koninklijke Ten Cate nv plaats. Aanwezigen waren de leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen van de beursgenoteerde onderneming, 89 aandeelhouders alsmede een klein aantal genodigden. 

Voor raad van bestuur en raad van commissarissen is de jaarvergadering een van de mogelijkheden om een inhoudelijke dialoog aan te gaan met aandeelhouders en verenigingen die de belangen van beleggers behartigen. Andere mogelijkheden zijn roadshows, bedrijfsbezoeken en capital market-dagen. 

dialoog met aandeelhouders

Binnen zaten onder anderen 89 particuliere en institutionele aandeelhouders. Zij vertegenwoordigden 11.939.712 aandelen en hadden evenzovele stemmen. Daarmee was 45% van de uitstaande aandelen van TenCate vertegenwoordigd. 

Dialoog met het management
Een van de aanwezigen was Sandra van der Meer-de Brouwer. Zij is portfoliomanager Equities bij Delta Lloyd Asset Management, waar zij het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds beheert. Dit fonds heeft meer dan 10% van de aandelen TenCate in portefeuille. Zij is ook medeverantwoordelijk voor de eigen portefeuille van Delta Lloyd Levensverzekering, waar een belang van meer dan 5% in TenCate zit. 

dialoog met aandeelhouders sandra van der meer
Sandra van der Meer-de Brouwer

Sandra van der Meer volgt de onderneming sinds 2011. ‘Wij zijn een langetermijnbelegger. Een actieve en betrokken aandeelhouder, geen activistische. We gaan niet op de stoel van de bestuurder zitten, maar gaan wel de dialoog aan met het management. We zeggen wel: “We zouden graag dit of dat zien”.
Met de benoeming van een chief financial officer (CFO) komt er volgens Sandra van der Meer na tien maanden weer meer evenwicht in het bestuur. ‘Een CEO is vaak van nature ondernemend en optimistisch, die heeft meer oog voor kansen en mogelijkheden. Een CFO kijkt eerder naar de risico’s en belemmeringen’, aldus de portfoliomanager.

‘Er gebeuren veel interessante en veelbelovende dingen bij TenCate’, besluit ze. ‘De activiteitenmix is niet eenvoudig te kopiëren door concurrenten en de onderneming heeft een grote technologische voorsprong. De markt heeft in 2013 niet meegezeten, maar er lijkt sprake van enig herstel, bijvoorbeeld in armour gezien de mooie orders waarover  onlangs is gecommuniceerd. TenCate neemt de goede stappen door te investeren in “schaalbare groei”: het uitrollen van bestaande en aanverwante producten naar nieuwe eindmarkten. Voorbeelden hiervan zijn automotivecomposieten en TenCate Tecasafe® Plus.’

De notulen van de aandeelhoudersvergadering zijn beschikbaar via royal@tencate.com. Overige informatie vindt u op de website.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)