Zomer 2014

TenCate koploper met Factory of the Future-project

Met behulp van internet en strategische partners in een open omgeving de maximale waarde in de keten (supply chain) creëren  ̶  op de Hannover Messe werd dit uitgangspunt op diverse manieren omschreven: smart factories, factory of the future, Industrie 4.0 en internet of things. In wezen gaat het bij alle begrippen om hetzelfde doel. Voor TenCate is dit uitgangspunt al jaren een belangrijk onderdeel van de strategie. txtures sprak hierover met Frank Spaan, concerndirecteur businessdevelopment van TenCate.
Door  verdere digitalisering, automatisering of robotisering  wordt flexibiliteit in productie en volume gecreëerd. Het gebruik van grondstoffen is daarmee efficiënter, het uitvalspercentage in de productie lager en wordt fors geïnnoveerd en steeds beter op klantbehoeften ingespeeld. Iedere onderneming vult dat echter op een eigen manier in. ‘Ook wij - en dat geldt niet alleen voor de productie van protective en outdoorfabrics, maar ook voor composieten, kunstgras en geotextiel’, aldus Frank Spaan. 

Frank Spaan
Frank Spaan

‘Vanuit ons strategisch perspectief hebben wij voor elke ontwikkeling bij TenCate een road map op drie hoofdlijnen’, vervolgt Frank Spaan. ‘Het gaat allereerst om “sustainable, clean and smart production”, dus slim en schoon produceren met zo weinig mogelijk afval. In aansluiting hierop of in combinatie hiermee is TenCate door de inzet van nieuwe technologieën gericht op het (goedkoop) produceren van smart materials met een hoog onderscheidend vermogen en een hogere toegevoegde waarde. Ten slotte is de slimme distributie naar de markt, via partnerschappen en e-commerce, van strategisch belang.’ 

innovatie factory future
‘In Nijverdal heeft TenCate nu binnen het innovatieproject Factory of the future de aantoonbare resultaten van de ontwikkelingen op het gebied van digitale inkjettechnologie staan. Met een uv-printer (dot on demand) en een Osiris-printer (continuous flow) hebben wij bovendien twee complementaire, state-of-the-art-technieken onder één dak om functionele coatings op een substraat aan te brengen. Daarbij wordt binnen de kaders van het innovatieproject ook gekeken naar andere technologieën, zoals plasmatechnologie en nieuwe FR (flame-retardent) -technologieën. Het doel hiervan is in de toekomst de leidende marktpositie van TenCate te behouden dan wel uit te bouwen. De wereld staat niet stil; je moet als maakindustrie technologisch blijven innoveren. We ontvangen daarbij gelukkig ook enige ondersteuning vanuit Europa, de Nederlandse overheid en de provincie Overijssel.’

Pionier met digitalisering
Op het gebied van (technisch) textiel is TenCate met de revolutionaire inkjettechnologie zelfs pionier op het gebied van het digitaliseren van processen. De ontwikkelingen hebben lang geduurd omdat textiel een complex product is, met verschillende substraateigenschappen. Bovendien is inkjet eveneens een complexe technologie en dienen de inkten of coatingvloeistoffen allemaal specifiek ontwikkeld te worden. Volgens Frank Spaan is TenCate koploper, maar wordt het tijd om meters te maken in de markt, aangezien de eerste oplossingen nu gereed zijn voor de markt. ‘Het verschil met vroeger is dat we we opener moeten omgaan met onze ontwikkelingen. Niet alleen door open innovatie, maar ook in het vermarkten van de technologie worden partnerships en licenties steeds belangrijker. In een aantal maakprocessen zijn wij een schakel in de keten en moeten we met partners samenwerken om complexe technieken met succes uit te rollen naar de markt. Hierdoor is veel sneller sprake van proven technology en creëren we een nieuwe standaard.’ 

innovatie factory future logo

Noord-Nederland: regio van smart factories
Met als naam Region of Smart Factories (RoSF) heeft een omvangrijk netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland het initiatief genomen om de komende jaren nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee de productiviteit van de maakindustrie fors kan worden verbeterd. Deelnemers zijn onder andere Fokker, IBM, Philips, TenCate, de Universiteit Twente en een aantal hbo-instellingen. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)