Najaar 2014

Windpark Noordoostpolder verrijst

Aan de IJsselmeerdijk in de provincie Flevoland wordt gebouwd aan het grootste windmolenpark in Nederland. De wegen voor aanvoer van bouwmaterialen en de platforms voor de hijskranen rusten op een fundering met TenCate Geolon®. 

Voor Windpark Noordoostpolder is voorzien in 86 windturbines: 48 daarvan komen in het IJsselmeer te staan, 38 andere krijgen een binnendijkse plaatsing. Hun tiphoogte is 190 meter, 5 meter hoger dan de Euromast. Onderdeel van het windpark zijn de 26 turbines die verrijzen op de wal langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk.

3 geo wind farm Noordoostpolder under construction

De bodem in de Noordoostpolder is zeer zwak. Dit betekent dat voor elke windmolen een fundering nodig is van meer dan 60 betonnen palen met een lengte van 25 meter.

3 geosynthetics windpark 015

De kraanplatforms en aanvoerwegen zijn versterkt met TenCate Geolon® PET. Dit garandeert dat het terrein steeds goed toegankelijk blijft en de bouw ongestoord kan plaatsvinden. De hoogte van de kraanplatforms – de hoogste mobiele kranen van Europa –  moet namelijk worden gegarandeerd voor een periode van 20 jaar en voor een minimum aan onderhoud.

3 geosynthetics windturbine IMG_5805
 
De Nederlandse overheid wil zo veel mogelijk overschakelen op duurzame energie. Windturbineparken kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Ze helpen energie opwekken zonder CO2-uitstoot. 

3 geosynthetics windturbine P1050196

Het Windpark Noordoostpolder zal na voltooiing aan ruim 400.000 huishoudens energie leveren.

icon