Najaar 2014

Protecting people in habitats

TenCate combineert materiaaltechnologie met chemische processen bij de ontwikkeling en productie van duurzame oplossingen voor de bescherming van mensen in hun werk- en leefomgeving. Een van de vier toepassingsgebieden die TenCate heeft gedefinieerd, is In habitats. TenCate bedient de eindmarkten binnen deze marktthema’s met geotextielen en kunstgras voor infrastructurele werken en watermanagement.

Een habitat is een levensgemeenschap of  natuurlijk leefgebied of -omgeving van een organisme, zoals mensen, dieren en planten. De omstandigheden in deze gemeenschap of dit gebied maken het bijvoorbeeld voor de mens mogelijk te overleven, groeien en zich voort te planten. Veel van die omgevingen staan onder druk. Wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Stedelijke gebieden en mobiliteitsnetwerken worden omvangrijker en complexer. Dat vraagt om een hoge organisatiegraad en logistiek met een veilige en duurzame infrastructuur. De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande temperatuurstijgingen betekenen een stijging van de zeespiegel en langere perioden van droogte of korte perioden met veel neerslag. Beide zijn een reële bedreiging voor oevers en dijken, maar evenzeer voor de beschikbaarheid en kwaliteit van drink- en irrigatiewater.

3 geosynthetics RSi application

TenCate Mirafi RS 580i

TenCate bedient de markt voor infrastructuur door de productie van geotextielen, non-wovens en grids (TenCate Geosynthetics) voor infrastructurele werken en van kunstgras (TenCate Grass) voor landscaping en geluidwering. Daarnaast produceert de onderneming geotextielen en geosystemen voor watermanagement.

3 geosynthetics moskou uitsnede 21355scr_0bb1b14788f8a21

De bouw van een appartementencomplex in 2012 aan de rand van een gebied met drassige bodem in Moskou vroeg om een stevig fundament. Er is gebruikgemaakt van 85.000 m2 TenCate Geolon® PP voor versterking van de helling over de gehele lengte van de constructie. 

Voorbeelden van infrastructurele werken zijn de aanleg en het herstel van autowegen, parkeerterreinen, spoorwegen, vliegvelden, bruggehoofden, taluds, windturbineparken en heuvels. Bij watermanagement gaat het om de aanleg van zoetwaterreservoirs, bescherming en verbetering van waterkeringen en waterwerken en de opslag en reiniging (filtratie) van verontreinigd water of slib. Kenmerkend voor al deze materialen en systemen zijn kostenefficiency, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

3 geosynthetics yeager airport overview completed
Geosynthetics zijn gebruikt voor de uitbreiding van een start- en landingsbaan van Yeager Airport

Voor een aantal toepassingen laten materialen van TenCate Geosynthetics en TenCate Grass zich goed combineren. Voorbeelden zijn sportvelden en openbaar groen (kunstgrasvezels, backing en afdekweefsel), bermen en taluds (kunstgrasvezels en geotextiele weefsels, non-wovens en grids), wegen en vliegvelden (kunstgrasvezels en geosynthetics).

3 geosynthetics yeager airport aanbouw

Een bijzonder project betrof enkele jaren geleden de verlenging van een van de start- en landingsbanen van de luchthaven Yeager bij Charleston (West Virginia, USA). Deze baan moest met 150 meter worden verlengd. Daarvoor moest men wel eerst een helling opwerpen van 73 meter hoogte. En zo geschiedde – met toepassing van TenCate Miragrid® voor primaire versterking, TenCate Miramesh® voor erosiebeheersing en TenCate Mirafi® als drainagecomposiet. Het is de hoogste begroeide en geconstrueerde helling in de Verenigde Staten. In vergelijkbare gevallen kan kunstgras worden toegepast ter bekleding van de wanden

icon