Najaar 2014

Paalmatrassen voor de A15

Verbreding van een deel van de A15 vereist versterking van de slappe ondergrond. Paalmatrassen met geosynthetics van TenCate zijn hiervoor bijzonder geschikt. Ze helpen bovendien besparen op de projectduur en -kosten.

In opdracht van Rijkswaterstaat vindt momenteel verbreding plaats van de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. Dit deel van de A15 is de belangrijkste verbinding tussen de Rotterdamse haven en de rest van Nederland en Europa. Doel is het aantal files terug te dringen en het omringende gebied veiliger en bereikbaar te houden. Daarom wordt de weg verbreed van 2 x 3 naar 2 x 5 rijstroken. In het totaal komt er 85 kilometer weg bij.

3 geosynthetics A15 P1040938

Een probleem is dat de A15 loopt door een regio met zwakke bodemgesteldheid. Bij constructies op slappe bodem kan verzakking optreden, die leidt tot schade aan het wegdek. Doorgaans is met grondstabilisatie veel tijd gemoeid. Door een paalfundering aan te brengen onder de aardebaan, in combinatie met een geotextiele versterkingslaag, kan in korte tijd een ophoging worden gebouwd en verzakking worden voorkomen. Voor het creëren van een solide basis wordt daarom gebruikgemaakt van paalmatrassen.

3 geosynthetics A15 P1040984

Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Deze aardebaan bestaat uit een gewapende granulaatmatras van hogesterkte geotextiel. Het onderste deel van de aardebaan noemt men de 'matras'. Deze bestaat meestal uit granulaat van puin dat wordt gewapend met een of meer lagen geosynthetics: een geogrid als TenCate Miragrid® GX of geotextiel, zoals TenCate Polyfelt® PET. De geosynthetische wapening ligt onderin de matras. De belangrijkste functie van een gewapende matras is het overbrengen van het grootste deel van de verticale belasting uit de bovenbouw op de palen en het opvangen van de horizontale spreidkrachten in de aardebaan.

3 geosynthetics A15 P1040982

Toepassing van paalmatrassen met geosynthetics betekent verkorting van de bouwtijd en dus minder verkeershinder. Er zijn minder palen nodig en dus hoeft er minder te worden geheid. Ook kan de wegenbouwer minder bouwmaterialen gebruiken. De levensduur van een dergelijke structuur is circa honderd jaar. En er is aanzienlijk minder onderhoud van het wegdek nodig. Het project A15 MaVa wordt in vijf etappes aangepakt en is naar verwachting eind 2015 afgerond.
icon