Autumn 2014

Verbetering verkeersveiligheid N331

De N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove wordt momenteel verbreed om de verkeersveiligheid te vergroten en een betere doorstroming te realiseren. Voor versterking van de slappe ondergrond is TenCate Geolon® PP 80 toegepast. Dat betekent een besparing in materieelkosten, doorlooptijd en CO2-voetafdruk.

De provinciale weg N331 verbindt de A28 bij Zwolle met de A6 bij Emmeloord. De provincie Overijssel is bezig de verkeersveiligheid op het traject Zwartsluis-Vollenhove structureel te verbeteren. Tot voor kort vonden hier veel ongevallen plaats.

3 geosynthetics N331 4240

De werkzaamheden verliepen niet zonder tegenslag. Na het verwijderen van de verhardingsconstructie en fundering trachtte de aannemer op een met water verzadigde cunetbodem een nieuwe wegconstructie aan te brengen. Vanwege de geringe draagkracht van de cunetbodem was het voor het zware wegenbouwmaterieel niet mogelijk ophoogzand voor de nieuwe aardebaan aan te brengen en verwerken. Er kon geen ophoging worden gerealiseerd met voldoende dichtheid en draagkracht. Het aangebrachte zand verdrong het verzadigde materiaal van het cunet, waardoor menging ontstond.

Om de cunetbodem voldoende te wapenen en zodoende draagkrachtig te maken, adviseerde TenCate Geosynthetics om TenCate Geolon® PP 80 toe te passen. Daarmee kon men tegelijkertijd vermenging van de verzadigde ondergrond met het ophoogmateriaal voorkomen. In totaal zijn 126 rollen TenCate Geolon® aangeleverd: een oppervlak van 80.000 m2. Nadat dit geotextiel was aangebracht, kon het cunet worden aangevuld en verdicht.

3 geosynthetics N331 P1050161

Toepassing van TenCate Geolon® leverde besparingen op in materieelkosten, doorlooptijd en daarmee in overlast voor het verkeer en omwonenden. Bouwverkeer zorgde al snel voor de verdere constructieve opbouw van het weglichaam. Ook werd voorkomen dat de cunetbodem tot op de vaste ondergrond moest worden afgegraven, dat materiaal moest worden afgevoerd en nieuw materiaal aangevoerd en verwerkt. Het betekende al met al een forse reductie van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en CO2-uitstoot.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)