Najaar 2014

Saemangeum: spraakmakende infrastructuur

Voor de constructie van een dijk bij een omvangrijk infrastructuurproject in Zuid-Korea is gebruikgemaakt van TenCate Geotube® technologie. Toepassing van deze technologie binnen een van de grootste landaanwinningsprojecten in de geschiedenis bood zowel economische als ecologische voordelen: een kostenbesparing van bijna vijf miljoen euro, ruim de helft minder CO2-uitstoot en een aanzienlijke bekorting van de projectduur.

Vóór de afdamming van een zeearm was Saemangeum een waddengebied. Als zodanig vormde het een belangrijke habitat voor trekvogels. Periodes van droogte en extreme koude dwongen de autoriteiten eind jaren tachtig van de vorige eeuw tot de import van rijst. Een van de maatregelen die men nam, was de aanleg van een dijk die twee landtongen bezuiden de havenstad Gunsan zou verbinden. De werkzaamheden namen in 1991 een aanvang.

3 geosynthetics saemangeum overview

Een van de onderdelen van het omvangrijke project is een 4 kilometer lange dijk (om deonderste witte polder), waarbij is gekozen voor TenCate Geotube®

Het Saemangeum Development Project omvat de inpoldering van 401 km2 zee. Het omvat ook de bouw van een 33,9 kilometer lange ringdijk en van binnendijken, de aanleg van een zoetwaterreservoir en de realisatie van nieuw land. De bouwactiviteiten moesten wel enige tijd worden stilgelegd; milieuactivisten vochten de noodzaak van de bouw aan.

3 geosynthetics saemangeum 11

De ringdijk is in 2006 goeddeels gerealiseerd en in april 2010 na voltooiing opengesteld. De kustlijn is daardoor met bijna 100 kilometer verkort. De dijk telt twee sluizen, één doorgang voor vaartuigen en is gemiddeld 36 meter hoog. Dit is gedaan met het oog op de grote getijdeverschillen. Met een lengte van 33,9 kilometer is de dijk 1900 meter langer dan de Afsluitdijk, die een dijklichaam heeft van 30 kilometer.
Het achterliggende gebied heeft een oppervlakte van 401 km²: 283 km² nieuw land en 118 km² zoetwaterreservoir. Daarmee is het een van de grootste landwinningsprojecten in de geschiedenis.

3 geosynthetics saemangeum 2

Een van de onderdelen van het omvangrijke project was een 4 kilometer lange polderdijk. Voor het oorspronkelijke ontwerp werd uitgegaan van een zandkern met aan weerszijden stortstenen. Als alternatief werd gekozen voor TenCate Geotube®: bij TenCate Geosynthetics in Zhuhai geproduceerde textiele containers van elk 62 meter lang, die zijn gevuld met zand dat ter plaatse wordt gewonnen. Dit natuurlijke materiaal is hier ruim voorhanden. Dit scheelde aanzienlijk in het transport. Het betekende een besparing van € 4,6 miljoen ($ 6,2 miljoen), op basis van actuele tenderprijzen. Ook is hierdoor de bouwtijd met zeven maanden bekort. De keuze voor deze technologie met buisvormig geotextiel resulteerde in een besparing van meer dan 230.000 ton CO2. Anders gezegd: een 52% kleinere CO2-voetafdruk.

Voor het project voorzag TenCate Geosynthetics Asia in 26 km aan textiele containers en technische begeleiding. De betrokkenheid van TenCate Geosynthetics bij dit aanzienlijke project is mede het resultaat van de marketinginspanningen van de vestiging in Maleisië en Jong-Chul Choi, de Koreaanse distributeur. ‘Het is een spraakmakend project’, aldus Tack Weng Yee (technical manager Water & Environment). Samen met Albert Lim (regional manager Water & Environment) en Mink ter Harmsel (market manager marine applications & business development manager) was hij namens TenCate Geosynthetics nauw bij dit project betrokken. ‘Het bijzondere van dit project is dat we een belangrijke kostenbesparing hebben kunnen realiseren, dat er sneller kon worden gebouwd en dat we een bescheiden CO2-voetafdruk hebben achtergelaten.’

Zie de Paper over dit project

icon