Najaar 2014

Herstel van de weg Vibbyn – Flarken

De verbindingsweg tussen de Zweedse plaatsen Vibbyn en Flarken wordt volledig gestabiliseerd en versterkt. De omringende natuur kan daarbij worden ontzien. Dat is mede het gevolg van toepassing van TenCate Geolon® PET.

De verbindingsweg in de regio Luleå tussen Vibbyn en Flarken (Noord-Zweden) rust op een zachte en onstabiele ondergrond. Daardoor waren voor weggebruikers mettertijd onveilige situaties ontstaan. Een aantal keren per jaar moest men de weg zelfs afsluiten vanwege overstromingen. Het werd tijd de ondergrond te stabiliseren en versterken, maar dan wel zonder verstoring van de natuur. Weg 383 loopt namelijk door een natuurgebied en over natuurlijke waterwegen. Behoud van de natuurlijke situatie had daarom alle aandacht.

3 geosynthetics zweden 2242

Het project omvat maatregelen voor herstel van de weg, versterking van de ondergrond en verbetering van de verkeersveiligheid. Twee onoverzichtelijke bochten zijn rechtgetrokken, twee bruggen – over de Lörbäcken en Brobyån – vernieuwd en verlengd om de passage van vissen te vergemakkelijken.

3 geosynthetics zweden 1613

Twee bruggen zijn vernieuwd en verlengd

Om de draagkracht van het tracé te verbeteren, zijn over een groot deel van het traject houten palen in de grond aangebracht. Onder en dichtbij de bruggen gebruikt men daarvoor betonpalen. Hierboven is TenCate Geolon® PET aangebracht ter stabilisering. Dit is een geweven geosynthetisch materiaal voor grondwapening en bodemversterking met een hoge sterktegraad en buitengewoon lange levensduur: tot wel honderd jaar. Hieroverheen wordt vervolgens een asfaltlaag aangebracht. De werkzaamheden zullen in oktober 2014 zijn afgerond.

icon