Autumn 2014

voorzijde txtures 3

Thema van txtures 3 is Protecting people in habitats. Deze editie bevat artikelen over geosynthetics voor infrastructuur en watermanagement, kunstgras voor voetbal, golf en hockey, beschermende weefsels voor industriële veiligheid et cetera.
Op de website vindt u samenvattingen van de meeste artikelen. Zie hiervoor de inhoudsopgave ter rechterzijde.

Voor de digitale versie van het blad verwijzen we u naar de pdf.-versie. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar via royal@tencate.com.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)