Autumn 2014

D²RAGON: luchtvaartcluster in China

Nederland beschikt over een uitgebreide kennisinfrastructuur en expertise in de lucht- en ruimtevaart. Ons land is daarmee een interessante partner voor de Chinese vliegtuigindustrie, die sterk in opkomst is. In april van dit jaar ondertekenden overheid en een aantal bedrijven, waaronder TenCate, een convenant voor samenwerking op dit gebied: D²RAGON. Binnen haar Azië-strategie werkt TenCate al samen met partijen in de Chinese luchtvaart. Beide programma’s van dit tweesporenbeleid kunnen elkaar versterken.

Partners for International Business (PIB) is een publiek-privaat programma voor groepen van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden binnen een van de topsectoren. Onderdeel van PIB is D²RAGON. Dit behelst onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaart met ondersteuning van een door de overheid georganiseerd netwerk (Dutch Development and Research in Aeronautics supported by Government Organized Network). De inbreng van TenCate bestaat uit technologische kennis en materialen. 


D2RAGON aircraft 2

De C919 van vliegtuigbouwer COMAC

TenCate Advanced Composites en Fokker Technologies zijn twee bedrijven binnen D²RAGON die al op de Chinese vliegtuigmarkt opereren. TenCate heeft in het kader van haar Azië-strategie overeenkomsten gesloten voor samenwerking met belangrijke partijen in de Aziatische vliegtuigindustrie. Er worden netwerken en partnerschappen opgebouwd.


D²RAGON richt zich op het opbouwen van een goede en stabiele marktpositie van het Nederlandse luchtvaartcluster in China. Doelstellingen op korte termijn zijn onder meer het sluiten van een overeenkomst tussen de Nederlandse en Chinese overheid (G2G) voor technologische, industriële en universitaire samenwerking, het ontplooien van commerciële activiteiten en betrokkenheid bij de ‘conceptdefinitiefase’ van de 929 wide-body van COMAC. Op middellange termijn wil men minimaal twee contracten sluiten met COMAC voor ontwikkeling en ontwerp.

D2RAGON aircraft 1

Contactpersonen voor D²RAGON namens TenCate zijn Raoul Starmans (businessdevelopmentmanager TenCate voor Greater China) en Harm Albers (salesmanager TenCate Advanced Composites). Raoul Starmans verzorgt de lokale vertegenwoordiging van de composiettechnologieën van TenCate ten behoeve van de volgende generatie Chinese verkeersvliegtuigen. Harm Albers was mede-ondertekenaar van het D²RAGON-convenant. Voor het vraaggesprek met beide TenCate-collega's verwijzen wij naar de gedrukte versie.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)