Autumn 2014

‘GreenFields heeft iedereen wakker geschud’

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) kan terugzien op een in meerdere opzichten geslaagd wereldkampioenschap hockey. Met zowel het concept als het kunstgrassysteem lijkt in de internationale hockeywereld een nieuwe standaard gezet.  txtures ging in gesprek met Johan Wakkie en Erik Gerritsen, scheidend respectievelijk aantredend directeur van de KNHB. ‘Dit is zoals we het hebben bedoeld.’

Bij de voorbereiding van de Rabobank Hockey World Cup 2014 en de selectie van het kunstgrassysteem waren voor de KNHB drie zaken belangrijk: de ontwikkeling van het kunstgrassysteem samen met een internationaal opererende partij, waar weer een groot bedrijf achter staat. ‘Toen we na de Olympische Spelen van 2012 terugkwamen uit Londen, zeiden we: “We moeten een partij hebben die volledig zeggenschap over zichzelf heeft. Er waren wel bedrijven die mee wilden spelen, maar niet de organisatie hebben om het internationaal te vermarkten. Juist de continuïteit is zo belangrijk. Ook hebben we gezegd: dit is het veld en dit zijn de specs. Een jaar van tevoren willen we het kunnen installeren, zodat de teams zich kunnen voorbereiden. Een ander element was dat we zelf de kleur van het veld wilden bepalen. Zo kwamen we terecht bij TenCate en GreenFields. Iedereen is er vol ingegaan.’

3 grass wakkie gerritsen 0570

Johan Wakkie (links) en Erik Gerritsen

Het grootste risico was dat het (tijdelijke) veld niet goed zou zijn. Daarom werd een proefveld aangelegd bij Klein Zwitserland. Bij de ontwikkeling daarvan was de inbreng van de spelers cruciaal. Dat is volgens beiden de toekomst: ‘Dat we samenwerkten, betekende het succes’. De verbeteringen die na enkele controles werden doorgevoerd, resulteerden al snel in een veld dat ‘helemaal goed’ was. ‘Daarmee hebben we rust gecreëerd. In de regel zijn velden van een EK of WK pas een paar maanden voor aanvang van een toernooi gereed. Bij ons was dat al een jaar van tevoren het geval.’
Wat de twee gekozen kleuren betreft: het kostte een jaar voor daarover een akkoord was bereikt met de internationale hockeyfederatie (FIH). ‘Televisiemaatschappijen waren dolblij met deze kleuren. De omwonenden ook, omdat deze velden niet zo hinderlijk schitterden als de gebruikelijke blauwe velden.’

3 grass wakkie gerritsen 0563

De rol van de FIH bij internationale toernooien is een andere dan bijvoorbeeld die van de FIFA. De federatie bemoeit zich niet nadrukkelijk met het randgebeuren en de merchandising. ‘De FIH is gefocust op het toernooi op zich en heeft meer de neiging naar binnen te kijken. De KNHB is meer naar buiten gericht, want we zijn gewend om met verenigingen te werken. Het heeft ook met de Nederlandse cultuur te maken. Vaak is de wedstrijd belangrijk en is na de wedstrijd de bar dicht. Nu was men was de hele dag welkom. Er komt dan een andere cultuur los, je bent uit. De FIH mag blij zijn met dit evenement en de context. Dit WK is een clubhuis van de toekomst. Het is goed voor de Nederlandse hockeysport. Daar kunnen andere sporten van leren, maar ook de internationaal hockeysport.’

3 grass wakkie gerritsen 0566

Al met al was volgens Johan Wakkie en Erik Gerritsen sprake van ‘een unieke samenwerking. GreenFields heeft iedereen wel wakker geschud, ook internationaal, en een goede positie ingenomen. Alle spelers waren enthousiast over dit kunstgras. Dit is zoals we het hebben bedoeld. Dit is zoals we het als toernooi en als evenement gedacht hadden. Het is geschikt voor andere sporten en voor onze sport om mee verder te gaan’.
Onnodig te zeggen dat door het succes van dit WK de populariteit van de hockeysport verder is toegenomen. De verantwoordelijke wethouders in Den Haag en Amsterdam hebben op advies van Johan Wakkie al eerder aanzienlijke bijdragen voor hockey gereserveerd. ‘Nederland verarmt op diverse niveaus, maar hockey blijft nog wel overeind. Het is qua aantal leden in Nederland een van de drie groeisporten. In het westen van het land hebben verenigingen al wachtlijsten.’

3 grass wakkie gerritsen 0567

Het succes van de gekozen aanpak – een WK met sportieve, educatieve èn culturele nevenactiviteiten – roept de vraag op of het ook voetbal tot voordeel zou strekken. Daarover hebben beiden hun twijfel. ‘Alleen al het grote aantal mensen – spelers en supporters –  dat je moet accommoderen stelt hoge eisen aan veiligheid. Wij hadden slechts twee complexen op één locatie, dat is te overzien. Voetbal is nog meer een volkssport. Daarbij krijg je gedrag uit alle lagen van de bevolking.Wat voetbal hiervan wel kan leren is dat als de families er meer bij betrokken zijn, het gedrag verandert. Zo gauw de hockeywedstrijd begint, halen mensen het niet in hun hoofd om zich zo te gedragen als bij voetbal.’

3 grass wakkie gerritsen 0564

Hoe nu verder, rijst de vraag. ‘We moeten met de hele hockeywereld dit momentum en succes vasthouden’, begint Erik Gerritsen. ‘Tegelijk rusten we niet op onze lauweren. We gaan op de ingeslagen weg verder, rustig voortbouwen en alert zijn. De maatschappij verandert. Zelf ben je niets. Je moet steeds toegevoegde waarde leveren aan de verenigingen.’
Hij realiseert zich wel dat het concept van het WK 2014 internationaal moeilijk te kopiëren is. Hockey leeft in Nederland meer. ‘Aziatische landen hebben minder een verenigingscultuur. Je kunt het wel aanpassen aan de lokale situatie, het wedstrijdelement verbinden aan lokale thema’s. En je moet wel ambitie hebben.’


3 greenfields wedstrijd

‘We hebben er allemaal belang bij dat de sport zich doorontwikkelt’, vult Johan Wakkie aan. ‘Je doet het namelijk voor de sport zelf. Voor de toekomst is het belangrijk dat er velden komen, ook op multisportniveau, zoals Cruyff Courts. De kracht van het verhaal is: leg ergens veldjes neer voor breedtesport en scholen. Scholen zijn een belangrijke partner. Zij zijn in staat er pedagogisch iets mee te doen. De FIH wil India en Pakistan er meer bij betrekken, maar belangrijker dan één of twee toernooien in zo’n land zijn veel velden. De internationale hockeywereld heeft er baat bij dat er wereldwijd velden komen. Dan is TenCate ideaal.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)