Voorjaar 2015

TenCate Grass: groei en ontwikkelingen

In 2014 nam de omzet van de Grass-groep toe en zette het winstherstel door. Er ligt meer nadruk op verkoop en marketing wereldwijd. De introductie van twee kunstgrassystemen voor respectievelijk hockey en voetbal heeft de naamsbekendheid en positionering van GreenFields in de sportmarkt de afgelopen twee jaar wereldwijd versterkt. De ontwikkeling van nieuwe kunstgrassystemen en onderbouwconstructies werd gecontinueerd. 

De focus ligt op het creëren van nieuwe kwaliteitsstandaarden van kunstgrassystemen. Ondertussen verstevigen TenCate Grass en TenCate Geosynthetics hun waardeproposities door producten en systemen verder op elkaar af te stemmen.

1 grass stadion het kasteel

Ook Sparta Rotterdam beschikt in Het Kasteel over een kunstgrasveld

Kunstgras wordt wereldwijd toegepast. De laatste jaren is het aantal aanbieders gegroeid, met name in Azië. Een aantal grote concurrenten heeft het productievolume verdubbeld. Het gaat vaak om geïntegreerde bedrijven: zij beschikken over eigen garenproductie. Mede door bezuinigingen bij overheden hebben sommige productiebedrijven in Europa en de Verenigde Staten besloten de eigen productie van vezels te staken. Ook enkele bedrijven in de installatiemarkt staakten hun activiteiten. Dit heeft geleid tot een groeiend marktaandeel voor TenCate Grass. In 2014 nam de omzet van de Grass-groep toe. Dat is mede toe te schrijven aan een verhoging van de commerciële activiteiten inzake innovatieve kunstgrassystemen, zoals GreenFields® MX en GreenFields® TX voor voetbal respectievelijk hockey. 

1 grass hockey wk

GreenFields® TX voor hockey

De marketing van kunstgrassystemen kreeg een extra impuls met de introductie van GreenFields in de Verenigde Staten. Dit heeft geleid tot een groeiversnelling en een versterking van de marktpositionering. In de Verenigde Staten was sprake van een sterkere dan verwachte vraag. Dat was mede het gevolg van een groeiende economie en omdat er steeds meer wordt uitgegeven aan sportbeoefening. 

Ook in Azië was sprake van groei en ontwikkeling van het marktaandeel, met name in Zuidoost-Azië, als gevolg van de uitbreiding van het distributienetwerk van GreenFields en TigerTurf in Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië en Taiwan. 

1 grass hong kong wah yan 2

Toepassing van kunstgras op het Hong Kong Wah Yan College)

Kunstgras is in Azië momenteel de standaard voor hockey op alle niveaus. Voor voetbal geldt dat kunstgras voornamelijk wordt gebruikt als multi-purposetoepassing op scholen en als trainingsveld.
In Europa bleef de marktvraag voor sportvelden stabiel. De uitstraling en waardering van voetbalkunstgras kregen een belangrijke impuls door de samenwerking in het Nederlandse beroepsvoetbal met de Corporatie Eerste Divisie (CED). Het geweven GreenFields® MX kunstgrassysteem is daarbij doorslaggevend. Het systeem is een van de pijlers onder de gezamenlijke innovatiestrategie van TenCate Grass en GreenFields. Met de combinatie van weef- en extrusietechnologie is een onderscheidend systeem ontwikkeld dat volledig recyclebaar is. In 2014 is gestart met uitbreiding van de (weef-)productiecapaciteit, die in 2015 een vervolg krijgt, ook in de Verenigde Staten. 

1 grass ontario western

Kunstgras voor de Western Mustangs in Ontario

De focus van TenCate ligt op het creëren van nieuwe kwaliteitsstandaarden van kunstgrassystemen. Hierbij is het belangrijk nauw samen te werken met partners in de markt en belanghebbenden als nationale en internationale sportbonden.  

1 grass xtra grass

Met de introductie van het hybride systeem XtraGrass™ vult GreenFields de ruimte in de markt tussen volledig natuurgras en volledig kunstgras (foto). XtraGrass™ is een netwerk van kunstgrasvezels, geweven in een sterke ondergrond die direct op een standaard voetbalveld kan worden gelegd. Het is opgevuld met een speciale wortelzonemix en ingezaaid met graszaad. Binnen enkele dagen ontkiemen de graszaden en groeien deze tussen de kunstgrasvezels en door de backing. Dit creëert een sterke natuurlijke grasmat die beter bestand is tegen slijtage. Terwijl het gras groeit, breekt de backing biologisch af.  

1 grass groei ton raaphorst

Ton Raaphorst, groepsdirecteur TenCate Grass EMEA

De vervangingsmarkt blijft een goede groei tonen, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Dit had eveneens een positief effect op de omzetontwikkeling van TenCate Grass. De marktgroep behaalde in 2014 15 tot 20% van haar omzet met de vervanging van kunstgrasvelden. Een groot deel van de derde generatie kunstgrasvelden, die aan het begin van deze eeuw doorbrak, is inmiddels aan vervanging toe. Met productontwikkelingen, die de kwaliteit van het systeem verhogen en de kosten van vervanging verlagen, kan op de vervangingsmarkt worden ingespeeld. Deze zal de komende jaren verder groeien.   

1 grass landscaping

De markt voor landscaping maakte in 2014 een goede groei door en bedroeg ongeveer 25% van de totale omzet van de marktgroep TenCate Grass (2013: 20%). Deze omzet stijgt de laatste jaren als gevolg van een toenemende aandacht voor de ‘look and feel’ van de projecten. In 2014 werden enkele aansprekende projecten aangelegd met TenCate kunstgras. De verwachting is dat deze markt zich in de komende jaren positief zal blijven ontwikkelen. Om hierop in te spelen, kunnen kunstgrasgarens en backing bepaalde functionaliteiten worden gegeven. Voorbeelden zijn antibacteriële en mosgroeiwerende finishes voor toepassing in zwembaden en speeltuinen.

1 grass hong kong wah yan college

Hong Kong

Het merendeel van de producenten van kunstgrastapijt en kunstgrascomponenten bevindt zich in China. Deze partijen zijn veelal volledig geïntegreerd en wereldwijd actief. Producenten van kunstgrastapijt zitten verder vooral in Japan en Australië. Zij bedienen voornamelijk de lokale markten. TenCate is in Australië en Nieuw-Zeeland actief met een productiebedrijf (Nieuw-Zeeland) en een verkoopkantoor (Australië)

In Azië is TenCate marktleider wat betreft de verkoop van kunstgrasgarens . Sinds 2013 worden de downstreamactiviteiten (marketing, sales, [externe] productie en installatie) centraal aangestuurd vanuit het kantoor in Singapore. Sindsdien is hier een positieve groeiontwikkeling doorgemaakt. Tevens beschikt de Grass-groep over een verkoopkantoor in Beijing. 

1 grass vincent homrighausen

Ook in Asia-Pacific (APAC) nemen de acceptatie van en belangstelling voor kunstgrastoepassingen toe ‘maar er zijn wel regionale verschillen’, vertelt sales director Asia Vincent Homrighausen. ‘De acceptatie van hoogwaardig kunstgras neemt toe doordat er bij belanghebbenden steeds meer kennis en ervaring is. Deze ontwikkeling gaat gestaag, maar is absoluut een trend. Daardoor nemen ook de kwaliteitseisen toe. Wel kun je stellen dat Azië nog niet het kennisniveau heeft van Europa en Noord-Amerika.’

1 grass singapore amara hotel

Kunstgras in het Amara Hotel in Singapore

De afzet van getufte velden ondervindt concurrentie van goedkope, met name Chinese aanbieders. TenCate probeert zich door middel van het geweven product van GreenFields te onderscheiden en naarmate het kennisniveau toeneemt zal ook de vraag naar dit product toenemen. Een goed voorbeeld is Japan, waar het kennisniveau vergelijkbaar is met Europa en Noord-Amerika en eindgebruikers tevens bereid zijn te betalen voor hoogwaardige kwaliteit. De eerste geweven velden zijn hier daarom ook reeds geïnstalleerd. 

Ook de milieuaspecten worden in de regio steeds belangrijker. Dat komt door de wens van centrale en lokale overheden om milieuvriendelijke producten te gebruiken. Dit is een belangrijk thema in de industrie, waarin TenCate en GreenFields zich van concurrenten onderscheiden door de introductie van 100% recyclebare producten. 

De markt voor kunstgras voor landscaping is in Asia-Pacific nog jong en heeft veel potentie. ‘TigerTurf heeft een bijzonder goede productportfolio voor landscapingtoepassingen en wij richten ons dan ook met name op het midden- en hoge segment’, licht Vincent Homrighausen toe. ‘Uiteindelijk willen wij daarin een leidende positie realiseren. In zowel sport als landscaping voorzien we een positieve marktontwikkeling en uitbreiding van onze positie.’ De marketinginspanningen zullen zich voornamelijk concentreren rond kunstgrassystemen van TigerTurf en GreenFields door een - voor zover mogelijk - directe benadering van eindgebruikers en stakeholders.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)