Voorjaar 2015

'Bijdragen aan sport en sportbeleving'

Op 12 november vorig jaar plaatsten Johan Cruijff, Ton Raaphorst (directeur TenCate Grass EMEA) en Carole Thate in haar functie als voorzitter van de Johan Cruyff Foundation hun handtekening onder de overeenkomst waarin TenCate en de stichting hun samenwerking voortzetten en intensiveren.

De samenwerking van TenCate en de stichting nam in 2003 een aanvang. TenCate ondersteunt als partner sindsdien de doelstellingen van de Johan Cruyff Foundation: kinderen een duurzame en veilige plek bieden om te sporten èn de sportieve en maatschappelijke integratie te bevorderen. Door de Cruyff Courts hebben kinderen de mogelijkheid om veilig en met plezier te kunnen sporten. Ook ondernemingen als Unilever, BT Group en AkzoNobel hebben zich als sponsor aan de stichting verplicht.

1 grass cruijff raaphorst

Johan Cruijff (links) en Ton Raaphorst

‘Onze samenwerking met de Cruyff Foundation zie ik veel breder dan het maken van trapveldjes’, vertel Ton Raaphorst namens TenCate Grass. ‘Als sportgerelateerd bedrijf horen wij op het maatschappelijk podium en werken we aan sportbevordering en sportbeleving, schoolpleinverbetering, gehandicaptensport en een betere leefomgeving in steden door het verbeteren van sportmogelijkheden in achterstandswijken. Dat er velden uitkomen is mooi, maar het mvo-karakter is voor TenCate minstens even zo belangrijk. Doel is ook het kunnen bijdragen aan sporten en sportbeleving. Wij willen steeds meer de sporters bereiken. Wat zij belangrijk vinden staat voor ons voorop.’ 

1 grass cruyff court NL

De door Johan Cruyff in het leven geroepen stichting is een van de sociaal-maatschappelijke en sportieve initiatieven van de voormalig voetbalvedette na beëindiging van zijn actieve loopbaan. De non-profitorganisatie houdt zich onder andere bezig met het ondersteunen van sportprojecten voor (gehandicapte) kinderen en jongeren en de aanleg van moderne trapveldjes: Cruyff Courts. Speciaal hiervoor heeft Ten Cate de duurzame, slijtagebestendige TenCate XP Blade™-vezel en de TenCate Thiobac Pro® C18-backing ontwikkeld. Op deze ondergrond kunnen kinderen – en volwassenen – intensief sporten. In de achttien jaar dat de Johan Cruyff Foundation bestaat, is de noodzaak om kinderen te laten bewegen alleen maar groter geworden. Daarom is de doelgroep uitgebreid naar kinderen in wijken waar weinig gelegenheid is om buiten te spelen.

1 grass cruyff foundation ton carole

Carole Thate is per 1 maart 2015 gestopt als directeur van de Cruyff Foundation. Zij gaat verder als general manager van The World of Johan Cruyff. Doel: ‘de verschillende Cruyff-organisaties te ondersteunen in hun ambities, te verbinden en uit te breiden daar waar mogelijk en vooral ook naar de toekomst te kijken’. TenCate Grass dankt Carole Thate voor de jarenlange plezierige en constructieve samenwerking bij het realiseren van hun gezamenlijke doelstellingen. 

1 grass cruyff court saba

In tal van landen in de wereld liggen inmiddels zo’n 160 Cruyff Courts. Op de foto het Cruyff Court op Saba.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)