Zomer 2015

Geosynthetics voor de Lach Huyen-brug, Haiphong

Bij de Vietnamese stad Hải Phòng (Haiphong), gelegen nabij de Golf van Tonkin, wordt de grootste brug in Vietnam over water gebouwd. Onderdelen van dit grootse infrastructuurproject zijn de bouw van een nieuwe diepzeehaven voor de noordelijke regio van Vietnam en de realisatie van een autosnelweg. Bij de realisatie van bouwplatforms en opslagdepots voor zand past men geosynthetics van TenCate toe. 

De nieuwe haven van Lach Huyen in het oostelijk deel van het eiland Cat Hai is geschikt voor de afhandeling van grote vrachtschepen. Met de aanleg ervan anticipeert de overheid op de verwachte groei van de overslag. De nieuwe 15,6 km lange snelweg over de brug gaat de verbinding vormen van de snelweg tussen Hanoi en Haiphong op het vasteland met de haven van Lach Huyen. Waar de verbindingsweg over het estuarium van de rivieren Bach Dang en Cam loopt, bouwt men een 5,4 km lange brug. Het gedeelte van de brug over water meet een halve kilometer. De brug krijgt 84 overspanningen en wordt ondersteund door pijlers. Dat gaat niet zomaar. De ondergrond is weinig draagkrachtig, want grofweg opgebouwd uit zowel dikke en zachte zand- en kleilagen als dieper gelegen, steviger kleilagen. Daarbij komen nog de periodieke wisseling van de waterstand en de soms zware golfslag.

geosynthetics haiphong 101054

Werk op het bouwplatform (in oostelijke richting)

Voor de constructie van de brug zijn twee bouwplatforms opgetrokken, elk 26 meter breed en samen 4,1 kilometer lang. Hierbij past men TenCate Geotube® technologie toe. Het gaat om 23,5 kilometer aan geotextiele containers van elk 50 m lengte met diameters variërend van 4,6 tot 9,5 meter. Voor de aanleg van de bouwplatforms heeft men 500.000 kuub zand nodig. Dit is in de directe nabijheid opgebaggerd en in een depot naast de brug opgeslagen. Constructie van de platforms nam een aanvang in september 2014. Medio mei 2015 waren ze gereed. TenCate Geotube® containers met een standaardlengte van 15 meter en een omtrek van 9,5 meter zijn gebruikt voor de dijk rond het opslagdepot voor opgebaggerd slib, met een capaciteit van 600.000 m3.

geosynthetics haiphong 101112

Werk aan het bouwplatform (in westelijke richting gezien)

De bouwplatforms en de benodigde landwinning met behulp van TenCate Geotube® worden ingebed in een toekomstig landwinningsproject. 

geosynthetics haiphong 4901

Werk aan het bouwplatform, met duidelijk zichtbaar een rij TenCate Geotube® containers

Oplossingen met deze technologie betekenen een besparing op kosten en bouwtijd en tegelijkertijd een verkleining van de CO2-voetafdruk. Er wordt gebruikgemaakt van plaatselijk aanwezig zand.

geosynthetics haiphong section


geosynthetics haiphong schematic

Dwarsdoorsnede van toegangsweg B, met aan weerszijden TenCate Geotube® containers (afbeelding: Sumitomo) 

De paper over dit project is beschikbaar.

txtures 2 summer 2015 cover