Zomer 2015

Paalmatrassen bij de A12

Om de verkeersoverlast in de kern van Reeuwijk Brug terug te dringen, wordt een nieuwe, vier kilometer lange rondweg om Reeuwijk aangelegd. Vanwege de slecht draagkrachtige ondergrond en met het oog op de stabiliteit van de A12 is gekozen voor een zettingsvrije oplossing door middel van een paalmatras met hogesterkte-geotextielen van TenCate. 

Het bijzondere aan de rondweg is dat de weg volledig op een paalmatrassysteem wordt aangebracht. Een paalmatras is een geotextiele oplossing voor de aanleg van een weg op slappe grond als een traditionele oplossing te veel bouwtijd vraagt of als zetting van de ondergrond te veel onderhoud oplevert of objecten in de nabijheid kan beschadigen. Een paalmatras heeft als voordeel dat er nauwelijks tot geen zetting optreedt vanwege het feit dat de fundering uit palen bestaat met daarop een gewapende aardebaan, de matras. Een aardebaan is een deel van een weglichaam dat ervoor zorgt dat de krachten van het verkeer naar de ondergrond worden afgedragen.  

geosynthetics paalmatrassen 0180

De matras wordt opgebouwd met materialen van TenCate Geosynthetics uit de TenCate Geolon® PET reeks. Deze producten worden aangebracht in sterktes van 400kN/m tot 1000kN/m. 1000kN/m staat gelijk aan een trekkracht van 100.000 kg per meter wapeningsdoek. De gewapende granulaatmatras is berekend conform de CUR226 Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen. Ook toegepast bij de aanleg worden TenCate Miragrid® GX en TenCate Polyfelt®

geosynthetics paalmatrassen 0303

Op dit moment is TenCate Geosynthetics betrokken bij een aantal grote projecten. Dit is het resultaat van een infrastructurele toepassing binnen TenCate Geosynthetics die binnen de verkoopstrategie momenteel prioriteit geniet.

txtures 2 summer 2015 cover