Najaar 2015

TenCate Protective Fabrics heeft beschermende weefsels geleverd voor de bemanningsleden van Allseas die belast zijn met brandpreventie en -bestrijding. Het gaat om in totaal 120 pakken voor vijf schepen. Om precies te zijn: om TenCate Millenia™ voor de binnen- en buitenlaag van 244 broeken en jassen. 

Voor een nautische bedrijfsbrandweer is dat een grote order. Belangrijker wellicht nog is dat het een levering betreft aan ‘een grote naam en een goede referentie in een belangwekkende en wereldwijde markt’. Partners bij de verwezenlijking van deze order: confectionair Van Heurck en distributeur Vandeputte safety experts.  

3 protective allseas kwartet

Van links naar rechts Kathleen Wellens en Dimitri Brekelmans (Vandeputte), Dries van Heurck en Wim Arendsen

Voor de realisatie van de order werkte Wim Arendsen, regionaal salesmanager Benelux / UK van TenCate Protective Fabrics, samen met confectionair Van Heurck en distributeur Vandeputte safety experts. Van Heurck ontwikkelt, produceert en verkoopt beschermende kleding, werk- en veiligheidskleding en technischtextielproducten. Vandeputte ontwikkelt en distribueert producten en diensten voor arbeidsveiligheid en het welzijn van werknemers. 

3 protective allseas schip

De Pioneering Spirit van Allseas

In de markten waarin TenCate opereert, gaat veiligheid van werknemers boven alles. Klanten en eindgebruikers stellen hoge eisen aan bescherming en vervolgens aan draagcomfort, levensduur en prijs: wat zijn de jaarlijkse kosten van het product, dus ook de service- en inkoopkosten. Vandeputte kijkt bovendien naar return on safety: hoe de juiste investeringen in veiligheid resulteren in opbrengsten. ‘Is de total cost of ownership 100, het rendement op veiligheid kan wel 200 zijn als gevolg van verlaging van het ziekteverzuim en de vermindering van het aantal ongevallen’, legt Dimitri Brekelmans uit.

De brandweerlieden van zowel de nieuwe Pioneering Spirit, die liefst 382 meter lang en 124 meter breed is, als de andere schepen beschikken nu over pakken waarin TenCate Millenia™ is verwerkt. De keuze voor professionele brandweerpakken die de minimum SOLAS-eisen overstijgen, was voor Allseas een logische stap. Als het gaat om constructie, uitrusting en bemanning, zoals brandbestrijdingsmiddelen, moeten zeegaande schepen voldoen aan de SOLAS-richtlijnen (Safety of Life at Sea) en de richtlijnen van de Isle of Men. Bij de afweging moest Allseas echter ook factoren als draagcomfort en werken in tropische condities meenemen. Met name voor het helikopterdekteam, dat in temperaturen boven 30 °C een half uur voor een landing op het helicopterdek aanwezig moet zijn, is hittestress een risico. ‘In overleg met Vanderputte is dus gezocht naar een optimale oplossing waarbij kwaliteit, comfort en prijs in balans waren.’
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)