Najaar 2015

Door de ontwikkeling van beschermende weefsels voor comfortabele, duurzame en betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen helpt TenCate Protective Fabrics – samen met de marktgroep TenCate Advanced Armour – het aantal verwondingen, hittestress en brandwonden van militairen en politiemensen die moeten opereren onder risicovolle omstandigheden te beperken. Zij verdienen de beste bescherming om strategisch en tactisch optimaal te kunnen opereren en het verschil te maken in militaire operaties, vredesmissies en politiezaken.

Militaire troepen, mobiele eenheden en de reguliere politie verdienen de beste bescherming om strategisch en tactisch optimaal te kunnen opereren en het verschil te maken in militaire operaties, vredesmissies respectievelijk gedurende de handhaving van de openbare orde. Daarvoor zijn tal van fysieke, mentale en kennisaspecten van belang. Zo worden deze professionals gericht getraind, goed begeleid en geschoold in de juiste vaardigheden. Het effect: militairen, ME-ers en politiemensen zijn optimaal beschermd en veilig inzetbaar.

Een kwestie van vertrouwen

Centraal staat dat militairen en politiemensen zich veilig voelen en volledig op hun beschermingsmiddelen – vlamwerend weefsel respectievelijk persoonlijke bepantsering – kunnen vertrouwen, zodat ze zich kunnen concentreren op hun missie of opdracht. Qua investering ziet de klant het liefst: lage kosten, klein budgetbeslag, nagenoeg geen risico en betere kwaliteit. Maar niets heeft alleen een lage prijs, want het is de totale waarde die bepaalt of een oplossing voldoende toegevoegde waarde levert. Om de complete waardepropositie van persoonsbescherming (persoonlijke beschermingsmiddelen) vast te stellen, onderscheiden Willy van Kampen, end use market manager Military & Police bij TenCate Protective Fabrics EMEA, en Gerrit Isselman, sales manager personel armour bij TenCate Advanced Composites EMEA, een aantal aspecten in de waardepropositie.

3 armour CAPTAIN LACHLAN SIMOND

(Foto: Cpt. Lachlan Simond)

Customer job 

Wat zijn de taken en werkzaamheden van de klant als eindgebruiker of opdrachtgever? Welke behoeften en problemen probeert hij op te lossen?

Voor de gebruiker is het bereiken van de gestelde militaire doelen een must. Maximale bescherming is daardoor een vereiste. Voor de militaire organisatie als opdrachtgever tellen bovendien flexibiliteit en betrouwbaarheid bij de levering, duurzaamheid in het gebruik en lage kosten gedurende de levensduur. Vertrouwen van de buitenwacht en status zijn van belang voor de politieke positie. 

Customer gain 

Welke resultaten wil de klant met zijn taken en werkzaamheden bereiken? Deze customer gains benadrukken alle voordelen, wensen en verwachtingen van de militaire klant of eindgebruiker. Deze kunnen persoonlijk, functioneel of economisch getint zijn.

De militaire organisatie is tevreden als het doel bereikt is en de troepen veilig terugkomen en fysiek, medisch of mentaal geen verdere behandeling nodig hebben. Op persoonlijk niveau van de eindgebruiker De waardepropositie van persoonsbescherming geldt: dat ik als militair zelf veilig terug ben (op het kamp of op de thuisbasis), niet gewond of verminkt ben en dat ik mijn persoonlijke doelen heb behaald.

Naast de kwaliteit en de functionaliteiten draagt een goed passend en ogend uniform bij aan de professionele uitstraling van de troepen. Het bevordert de inzetbaarheid en vergroot het samenwerkingsvermogen met andere legers of -onderdelen.

Gain creators  

Wat zorgt ervoor dat de klant dit resultaat bereikt? De gain creators geven aan hoe de beschermingsoplossingen toegevoegde waarde voor de militaire klant bieden.

Voor de beschermingsoplossingen van TenCate geldt het credo: protecting people with materials that make a difference

Belangrijke gain creators zijn verhoogd comfort voor de eindgebruiker en flexibiliteit bij leveringen voor de opdrachtgever.

Naast de functionele bescherming speelt met name het comfort een doorslaggevende rol voor de kwaliteit van werken onder vaak extreem zware omstandigheden. Een militair opereert in diverse scenario’s, van -30 °C tot +45 °C, met wisselende luchtvochtigheid et cetera. Aan de kant van defensie en de politieorganisaties heeft gevraagde flexibiliteit vooral te maken met de wensen en verwachtingen omtrent de eigenschappen, camouflagepatronen en finishes. Voor TenCate als leverancier van materialen telt daarom dat flexibel kan worden ingespeeld op wisselende klantbehoeften, bijvoorbeeld voor spontane militaire missies of vredesoperaties.   

Customer pains 

Customer pains betreffen alle negatieve emoties en ongewenste kosten, situaties en risico’s die de militaire klant vóór, tijdens en na zijn customer job ervaart.

Functionele problemen waar een gebruiker mee te maken heeft, zijn dreigingen als hittestress, vochtigheid, vlammen, koude, kogels en fragmenten van bommen en granaten. ‘Our troops deserve the best protection’, luidt het devies in Noord-Amerika.

Bovenal wil de eindgebruiker zich veilig voelen en moet hij kunnen vertrouwen op zijn middelen en materialen. Bescherming werkt zo niet alleen op de fysieke gesteldheid van de militair maar ook op het mentale vlak. De militair is teleurgesteld als blijkt dat hij niet het juiste materiaal heeft, terwijl voor de opdrachtgever de grootste frustraties zitten in levertijden, mogelijke defecten of overmatige slijtage.  

Pain relievers 

Hoe kunnen negatieve ervaringen, ongewenste kosten of vermijdbare situaties worden voorkomen of geëlimineerd? De pain relievers maken duidelijk hoe de oplossingen van TenCate zich richten op de uitdagingen en behoeften van de militaire klant.

Dat betreft niet alleen fysieke bedreigingen voor de militaire gebruiker, maar voor de opdrachtgever ook bijvoorbeeld leverbetrouwbaarheid, duurzaamheid en kosten.

Afhankelijk van het dreigingsniveau bieden zowel inherent vlamwerende weefsels als antiballistische weefsels, armourcomposieten inserts en schilden bescherming tegen tal van gevaren, variërend van explosieven, munitie tot vuur en hitte. De fysieke eigenschappen van de gebruikte weefsels verminderen de hittestress.

Op grond van de decennialange ervaring fungeert TenCate als een one-stop-shop waar kennis en kunde de doorslag geven in het totale verwervingsproces. De organisatie biedt leverbetrouwbaarheid en de combinatie van duurzaamheid en aanschafkosten zorgt voor lage totale kosten in de levenscyclus.

Daarbij helpt strategische samenwerking in de waardeketen de grootste toegevoegde waarde te realiseren.  

Gemoedsrust 

De beschermingsoplossingen van TenCate helpen militairen, ME'ers en politiemensen die moeten opereren en volharden onder gevaarlijke omstandigheden door het reduceren van verwondingen, hittestress en brandwonden en het verhogen van het comfort. Voor de opdrachtgever levert TenCate een passende en duurzame oplossing tegen lage levenscycluskosten. Het betekent gemoedsrust voor hen die hun leven op het spel zetten voor de bescherming en vrijheid van anderen.

  

Schema

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)